Leppoisasti liikkeelle!

13.8.2021

Pudasjärven kaupunki on saanut ELY-keskukselta avustusta Kurenalan lähivirkistysalueiden kunnostamiseen ja kehittämiseen. Leppoisasti liikkeelle –hankkeessa on haluttu kehittää valittujen kohteiden yleistä käytettävyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä. Lisäksi kohteiden viihtyisyyttä on haluttu parantaa. Hankkeen työt on jo aloitettu, ja näkyviä tuloksia on saatu aikaan.

Sivakkaradalla, Rantaraitilla ja Hirsikampuksen rantapolulla kunnostetaan ja parannetaan kulkureittejä ja siltoja. Lisäksi reittien varrelle sijoitetaan penkkejä.

Osa penkeistä tuunataan taiteilijan johdolla taidepenkeiksi. Varsinaisia tuunaajia tulevat olemaan kehitysvammaisten päivätyökeskuksen asukkaat. Tuunausprojektin toteuttaa Oulunkaaren Lähde! – Taiteesta osallisuutta –hanke. Taiteilijahaku on parhaillaan käynnissä (Lähde! –hanke etsii taiteilijaa vetämään tuunausprojektia Pudasjärvelle – hakuaikaa jatkettu! | KulttuuriKauppila).

Jyrkkäkosken alueella uusitaan kuntoilureittien opastusta ja viitoitusta, ja lisätään aluekartta lähtöpaikalle. Mäenlaskupaikan laavu kunnostetaan viihtyisäksi. Lisäksi alueelle rakennetaan portaat, joissa voi treenata vaikkapa porrasjuoksua ja hyppyjä.

ELY-keskuksen hankeavustus on myönnetty tänä vuonna, ja se pitää käyttää kokonaisuudessaan vuoden loppuun mennessä. Leppoisasti liikkeelle –hanketta valmisteltiin ja suunniteltiin monialaisessa työryhmässä, ja myös toteutuksessa on mukana kaupungin kaikkien toimialojen henkilöstöä.

Last modified: 1.2.2022

Comments are closed.