Kadut ja yleiset alueet

Liikenneympyrä ilmasta

Pudasjärvellä on satoja kilometrejä ajorataa, pyöräteitä ja kevyenliikenteen väyliä. Nämä ja kaikki tulevaisuudenkin kulkuväylät tarvitsevat hoitoa ja huolenpitoa vuoden ympäri.

Asemakaava-alueella olevien katujen, torin, puistojen, istutusten ja muiden näihin verrattavien yleisten alueiden kunnossapito- ja puhtaanapito on kunnan vastuulla. Kaupungilla ja yksityisten kiinteistöjen haltijoilla on omat velvollisuutensa katujen kunnossapidossa. Ne määräytyvät katujen kunnossa- ja puhtaanapitolaista. 

Tekninen ja ympäristötoiminta

Karhukunnaantie 6, 2 krs.
93100 Pudasjärvi

Puh. 040 826 6417 (vaihde)

Vastuuviranhaltija

Yhdyskuntatekniikan päällikkö
Pekka Pitkänen