Teiden kunnossapitoavustukset

Pudasjärven kaupungin valtuusto on hyväksynyt 8.10.2020 Pudasjärven kaupungin yksityistiekäytännöt. Yksityisteiden avustustoiminta perustuu näihin hyväksyttyihin käytäntöihin.

Kunnossapitoavustusta koskeva kunnossapitokausi on vuosittain 1.10. – 30.9. Kunnossapitoavustus kattaa sekä talvi- että kesäkunnossapidon.

Kunnossapitoavustusta voi hakea yksityistielle, omalle tielle tai sopimustielle joka täyttää yksityistiekäytännöissä mainitut ehdot.

  • yksityistie on tie, jossa on yksityistielain mukainen yksityistiekunta, tiekunnalla tarkoitetaan yhtä tai useampaa tietä koskevien asioiden hoitamiseksi perustettua tieosakkaiden muodostamaa yhteisöä
  • sopimustie on tie, johon muillakin henkilöillä kuin kiinteistön omistajalla tai haltijalla on osapuolten välisen sopimuksen nojalla oikeus käyttää. Yksityistielakia ei sovelleta sopimusteihin.
  • omatie on tie, jota vain asianomaisen kiinteistön omistajalla tai haltijalla on oikeus käyttää. Yksityistielakia ei sovelleta omaan tiehen.

Pudasjärven kaupungin yksityistiekäytäntöjen mukaiset kunnossapitoavustusten ja yksityistieavustusten haku ajankohta ilmoitetaan omalla kuulutuksella. Avustuksia hakevan on hyvä lukea valtuuston hyväksymä yksityistiekäytännöt (pdf).

Avustusten hakeminen

Avustusten hakeminen tapahtuu sähköisellä hakulomakkeella, jossa on vahva tunnistautuminen. Hakulomakkeen voi täyttää sähköisesti Pudasjärven kaupungin verkkosivuilla.

Hakemuksen voi jättää myös paperilomakkeella. Hakulomakkeita on saatavilla kaupungin asiakaspalvelupisteessä Hyvän olon keskus Pirtissä (os. Varsitie 1).

Linkit hakulomakkeisiin

Täytetyn paperilomakkeen voi toimittaa kirjekuoressa asiakaspalvelupisteeseen tai postitse osoitteeseen: 

Pudasjärven kaupunki 
Kirjaamo
PL 10, Varsitie 7
93100 PUDASJÄRVI

Teiden kunnossapitoavustukset ja maksutus

Avustushakemukset ja maksatuksen hoitaa teknisten palvelujen palvelusihteeri.

Kunnossapitoavustuksien valmistelu ja erityisavustusten töiden tarkastaminen

Valmistelu- ja tarkastustehtävät hoitaa  yhdyskuntatekniikan päällikkö.

Vastuuviranomainen

Pekka Pitkänen
yhdyskuntatekniikan päällikkö