EN | RU | FI

Asemakaavan muutos

Valtuusto on kokouksessaan 12.05.2016 hyväksynyt asemakaavan muutoksen Kurenalan pohjoisen osan asemakaavan kortteleihin 1,1,3,12-14, 16-22 ja 28 sekä niihin liittyviin viher-, vesi-, erityis-, liikenne- ja katualueisiin.

Päätös asiakirjoineen on nähtävänä 25.05.2016 alkaen kaupungin kaavoitus- ja mittaustoimessa sekä internetissä osoitteessa www.pudasjarvi.fi

Liitteet

suomi100 pikkubanneri

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland