EN | RU | FI

Pudasjärven kaupungin rakennusjärjestyksen uusiminen, osallistumis- ja arviointisuunnitelma 17.1.2017

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rakennusjärjestystä valmisteltaessa on soveltuvin osin noudatettava kaavoja valmisteltaessa käytettävää vuorovaikutusmenettelyä (MRL 15§).

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on hankkeen yleisesite, jossa kerrotaan, miksi rakennusjärjestystä laaditaan, miten hanke etenee ja missä vaiheessa siihen voi vaikuttaa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan täydentää hankkeen aikana. Rakennusjärjestys arvioidaan valmistuvan elo-syyskuussa 2017.

Suunnitelma on nähtävänä Pudasjärven kaupungin rakennusvalvonnassa virka-aikana sekä internetsivuilla osoitteessa www.pudasjarvi.fi koko suunnitteluprosessin ajan.

Liitteet

Kommentointi

Suunnitelmaa voi kommentoida tällä lomakkeella. Viestit ohjautuvat kirjaamon osoitteeseen, josta ne lähetetään eteenpäin.

nappula kirjekuori

suomi100 pikkubanneri

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland