Karhupaja menestynyt erinomaisesti vuoden 2020 Sovari-tuloksissa

5.5.2021

Sovari-kysely on Into – etsivä nuorisotyön ja työpajatoiminta ry:n ylläpitämä sosiaalisen vahvistumisen valtakunnallinen mittari. Sovari-mittari tuottaa alueellisen tiedon lisäksi paikallista organisaatiotasoista informaatiota nuorten sosiaalisesta vahvistumisesta. Kyseisen mittarin tulokset pohjautuvat nuorten itsearviointiin. Jokaisella nuorella on siis mahdollisuus vastata Sovari-kyselyyn työpajajakson aikana.

Karhupajan työpajatoiminta edistää nuorten elämän tavoitteita

Karhupajan on saavuttanut korkeat tulokset vuoden 2020 Sovari-mittarissa. Valmentautujat ovat antaneet Karhupajan koko toiminnan arvosanaksi 4,4 (arvoasteikko: 1-5), mikä on varsin merkittävä tulos. 93 prosenttia Sovari-kyselyyn vastanneista nuorista on kokenut sosiaalista vahvistumista työpajajakson aikana. Myönteisiä edistysaskelia on erityisesti koettu arjen taidoissa, elämänhallinnassa sekä opiskelu- ja työelämätaidoissa.

Karhupajan toiminta edistää myös muiden tilastojen valossa nuorten elämänpolkua. Valtakunnallisen työpajatoiminnan kyselyn mukaan 34,3 prosenttia Karhupajalla olleista nuorista on ohjautunut koulutukseen, 5,7 prosenttia työhön ja vastaavasti 5,7 prosenttia muihin palveluihin, kuten esimerkiksi työkokeiluun. Nuorten kokemuksien ja tilastojen valossa voidaan todeta, että Karhupajan työpajatoiminta on merkityksellistä ja arvokasta. Karhupajan työpajatoiminta vahvistaa pudasjärvisten nuorten mahdollisuuksia toteuttaa elämänsä tavoitteita ja unelmia.

Last modified: 1.2.2023

Comments are closed.