Kaupungin järjestämään asiointiliikenteeseen muutoksia

12.9.2023

Pudasjärven kaupungin järjestämään asiointiliikenteeseen tulee merkittäviä muutoksia v. 2024 alusta alkaen. 

Uusi toimintamalli on suunniteltu tarvekartoituskyselyn tulosten sekä kaupungin taloudellisten resurssien mukaisesti. Kesällä tehtyyn kyselyyn asiointiliikenteen tarpeesta saapui lähes 200 vastausta. Asian valmisteluun on osallistunut hyvinvointivaliokunta ja myös yhteisövaliokunta on antanut asiasta ohjausesityksen. Kilpailutus toteutetaan syksyn aikana ja hankintapäätökset tekee kaupunginhallitus.

Kaupungin järjestämä joukkoliikenne on ei-lakisääteinen palvelu, joita osa kunnista ei tarjoa. Pudasjärven kylillä asumisen mahdollisuuksia pyritään turvaamaan kaupungin tiukassakin taloustilanteessa uudenlaisella asiointiliikenteen järjestämistavalla, jossa liikenne kohdistuisi yhtenä kiinteänä viikonpäivänä kullekin alueelle määritetylle keskimäärin lähimmälle kaupalle, jossa sijaitsee apteekin palveluspiste. Lähin kauppa voi sijaita alueesta riippuen myös Kurenalla. Osalta alueista asiointiliikenne ei kohdistuisi enää Kurenalle, mutta toisaalta asiointiliikenne lähimmälle kaupalle tulee kattamaan koko kunnan alueen.

Asiakas maksaisi uudessa mallissa liikennöitsijälle linja-autotaksan mukaisen hinnan, mikä on yleinen käytäntö Suomen kunnissa. Samalla kaupunki muistuttaa, että monissa tapauksissa kuntalainen voi olla oikeutettu Pohteen järjestämään sosiaalihuoltolain tai vammaispalvelulain mukaiseen kuljetukseen.

Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut on tarkoitettu vammaisille henkilöille, sairaille ja vähävaraisille ikäihmisille, jotka eivät pysty käyttämään joukkoliikennevälineitä. Palvelua voi käyttää työssäkäyntiin, opiskeluun, asiointiin, yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja virkistykseen kotikunnassa ja lähialueella. Matkustajalla voi tarvittaessa olla mukanaan saattaja. Palvelua käyttävä voi matkustaa esimerkiksi taksilla, kutsutaksilla tai yhteiskuljetuksella. Kuljetuspalveluina järjestetään välttämättömästi tarvittavat ja kohtuulliset matkat.

Vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua voi saada vaikeavammainen, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei kykene vamman tai sairauden vuoksi käyttämään julkisia kulkuneuvoja ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia, ja joka ei ole oikeutettu sopiviin palveluihin muun lain nojalla. Kuljetuspalveluita voidaan myöntää asiointi- ja virkistysmatkoihin sekä työ- ja opiskelumatkoihin.

Lisäksi terveydenhuoltoon suuntautuvia matkoja varten on Kela-taksijärjestelmä tilanteisiin, joissa julkista liikennettä tai oman auton käyttömahdollisuutta ei ole.

Myös koulukuljetukset 1.8.2024 alkavalle sopimuskaudelle kilpailutetaan alkuvuodesta 2024. Vaikka kyseiset kuljetukset suunnitellaan oppilaskuljetusten tarpeista, tarkoitus on selvittää mahdollisuus käyttää linjoja myös joukkoliikennetarkoitukseen.

Ajantasainen tieto kaupungin asiointi- ja joukkoliikenteestä löytyy kaupungin verkkosivuilta.

Asiointiliikenteen kilpailutus on käynnissä kansallisena hankintailmoituksena hankintailmoitukset.fi- sekä tarjouspalvelu.fi-sivustoilla ja pääset tutustamaan siihen tästä. (palvelu vaatii rekisteröitymisen ja kirjautumisen)

Lisätietoja antavat hallintojohtaja Henri Pätsi, p. 0401595715, ja resurssipäällikkö Jenna-Riikka Seppänen, p. 0405292689, sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi (at) pudasjarvi.fi

Last modified: 12.9.2023

Comments are closed.