EN | RU | FI

Löytöeläinkoti

Eläinsuojelulain 15 pykälän mukaan kunnan on huolehdittava alueellaan irrallaan tavattujen ja talteenotettujen koirien ja kissojen sekä muiden vastaavien pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten tilapäisen hoidon järjestämisestä. Talteentotettua eläintä on säilytettävä vähintään 15 päivän ajan, minkä jälkeen kunnalla on oikeus myydä, muutoin luovuttaa tai lopettaa eläin.

Löytöeläinkoti

Kirsi Keskitalo
Hevoskankaantie 297
93270 Sotkajärvi
Puh. 0400 908 456

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland