EN | RU | FI

Maankäyttö- ja kaavoituspalvelut

Rajapyykki suolla

Maankäyttö- ja kaavoituspalvelut huolehtivat maankäytön suunnittelusta, kaupungin maa- ja metsäomaisuuden hoidosta, kartastotehtävistä sekä osoitejärjestelmän ylläpidosta. Lisäksi se vastaa kaavoitukseen ja kaupungin maankäyttöpolitiikkaan liittyvien päätösten valmistelusta ja täytäntöönpanosta.

Kaavoituksella tarkoitetaan maa-alueiden käytön suunnittelua. Sen tavoitteena on luoda edellytykset hyvälle ja toimivalle elinympäristölle. Erilaisten kaavojen lisäksi kaupungilla ja kunnilla täytyy olla rakennusjärjestys. Kaavamuodot ovat yleiskaava, asemakaava ja ranta-asemakaava.

Maankäyttö- ja kaavoituspalvelut

PL 10, Varsitie 7
93101 Pudasjärvi

Henkilöstön yhteystiedot

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland