EN | RU | FI

Tontin ilmoittaminen myyntiin

Pudasjärven kaupunki avustaa tontinomistajia ja tontinhakijoita ilmoittamalla yksityisessä omistuksessa olevista rakentamattomista tonteista.

Palvelun tavoitteena on, että tontinhakijat voivat hakea tonttia kaupungin tonttitarjonnan lisäksi yksityisten omistuksessa olevista tonteista.

Järjestelmä perustuu omistajan tai muun ilmoittajan luovuttamiin tontti- ja yhteystietoihin. Tontin omistaja tai ilmoittaja antaa tonteista lisätietoja ja vastaa antamiensa tietojen luotettavuudesta.

Ilmoitus tulee nähtäville noin viikon kuluessa sen lähettämisestä osoitteessa www.pudasjarvi.fi/tontit. Ilmoitus on voimassa yhden vuoden ja poistuu aikaisemmin vain omistajan aloitteesta.

Mahdollisesta tonttikaupan valmistelusta ja tekemisestä vastaavat aina omistaja ja ostaja sopimallaan tavalla. Kaupunki ei osallistu kauppavalmisteluihin.

Ilmoituksen jättäjän tulee varmistaa osoitteen oikeellisuus ja olemassa olo osoitteessa www.pudasjarvi.fi/tontit

Poistaaksesi ilmoituksen, ota yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen asta.pesio@pudasjarvi.fi. Poistoilmoituksen pitää tulla samasta osoitteesta kuin ilmoitusta tehtäessä.

Syöte ei kelpaa
Syöte ei kelpaa
Syöte ei kelpaa
Syöte ei kelpaa
Syöte ei kelpaa
Syöte ei kelpaa
Syöte ei kelpaa
Syöte ei kelpaa
Syöte ei kelpaa
Syöte ei kelpaa

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland