EN | RU | FI

Rakennusvalvonta

Raksajätkät betonivalun kimpussa

Lupapiste

Pudasjärven kaupunki on ottanut käyttöön rakennusvalvonnan sähköisen asiointipalvelun. Voit hakea rakennusluvan ja hoitaa siihen liittyvän viranomaisasioinnin myös sähköisesti. 

Tutustu palveluun osoitteessa www.lupapiste.fi

Lupapisteen käytössä neuvoo rakennusvalvonnan henkilökunta.

 

 


Rakennusvalvonnan tehtävät

Rakennustyön viranomaisvalvonta alkaa luvanvaraisen rakennustyön aloittamisesta ja päättyy loppukatselmukseen. Valvontaa suorittavat rakennustarkastajat ja rakentamisen edistyessä tulee rakentajan huolehtia rakennuskohteessa suoritettavista katselmuksista. Katselmukset tulee pyytää noin kaksi viikkoa ennen suorittamista. Rakennusluvan myöntämisen yhteydessä pyydetään suorittamaan yleensä seuraavat katselmukset:

Rakennuspaikan- ja korkeusaseman merkitseminen maastoon
- merkitseminen tulee pyytää ennen kuin rakennustyö on aloitettu.

Hormikatselmus
- toimitetaan, kun hormi on muurattu ja paloeristykset tehty.

Pohjakatselmus
- joka toimitetaan, kun perustamiseen liittyvät kaivu-ja louhintatyöt on suoritettu ja/tai paalutus taikka maapohjan täyttö tai vahvistaminen on suoritettu.

Rakennekatselmus
- joka toimitetaan, kun kantavat rakenteet on tehty (runko-ja kattorakenteet).

LVI-katselmukset
- jotka toimitetaan, kun ilmanvaihtolaitteistot on tehty ja/tai vesi-ja viemärilaitteistot on tehty ja/tai lämmityslaitteistot on tehty ja/tai savuhormistot on tehty.

Käyttöönottokatselmus
- toimitetaan, kun rakennus tai sen osa on siinä kunnossa, että se voidaan ottaa turvallisesti käyttöön ja rakennus tai sen osa ei vielä ole täysin valmis.

Loppukatselmus
- joka toimitetaan, kun rakennus tai sen osa on valmis ja/tai työt tontilla tai rakennuspaikalla ovat valmiit.

Rakennusvalvonta

PL 10, Varsitie 7, 93101 Pudasjärvi

Asiakaspalvelu
Ma klo 9-11 ja 12-15
Ti ei asiakaspalvelua
Ke-pe klo klo 9-11 ja 12-15

Puh. 040 826 6575
Faksi 050 8512 7657

Henkilöstön yhteystiedot

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland