EN | RU | FI

Rakennusluvat

Rakennus- tai rakennustöiden lupa tarvitaan

 • kun rakennetaan uusi rakennus (myös jalasmökit ja -saunat)
 • laajennetaan olemassaolevaa rakennusta, muutetaan rakennuksen sisärakenteita tai hormistoja, muutetaan rakennuksen julkisivuja
 • rakennetaan soitto- tai tanssilava tai muutetaan rakennuksen lämmitysjärjestelmä öljylle.

Rakennuslupaan tarvittavat asiapaperit

Rakennuslupaa haetaan kirjallisesti. Hakemukseen tulee liittää seuraavat asiapaperit, siltä osin, kuin ne eivät ole lupaviranomaisen käytössä:

Huom! Rakentamisesta tulee hakijan tiedottaa rakennuspaikalla sopivaksi katsomallaan tavalla esim. kilvellä.

 • Rakennuslupahakemus täytettynä (doc / pdf) (huom. pääsuunnittelija), 2 kpl
 • Rakennushankeilmoitus RH1 jokaisesta rakennuksesta erikseen, 1 kpl
  • laajennus- ja muutostöistä tulee täyttää molemmista erillinen rakennushankelomake
 • Huoneistotiedot-lomake, 1 kpl
  • kahden tai useamman asuinhuoneiston rakennuksesta tulee täyttää erillinen asuinhuoneistolomake
 • Pätevän suunnittelijan laatimat ja allekirjoittamat pääpiirustukset (2 kpl), joissa
  • pohjapiirros 1:100 tai 1:50
  • leikkauspiirustukset 1:50
  • julkisivupiirustukset 1:100
  • hormipiirustus 1:50
  • asemapiirros 1:500 tai 1:1000
 • Energiaselvitys, 2 kpl
 • Vastaavan työnjohtajan hakemus/ilmoitus (doc / pdf), 1 kpl
 • Asetuksen 542/2003 vaatima jätevesijärjestelmän suunnitelma, 2 kpl
 • Ote rakennuskaava-alueella kaavakartasta tai haja-asutusalueella 1:10 000 kartasta, johon tulee merkitä rakennuspaikka, 1 kpl
 • Jäljennös omistusoikeuspaperista, 1 kpl
  • lainhuudatusasiainpöytäkirja, kauppakirja, vuokrasopimus tms.
  • mikäli omistusoikeus on perikunnalla, tulee siitä olla perikunnan jäseniltä kirjallinen suostumus
  • selvitys perikunnasta
 • Naapureiden kuulemislomake (kaikilta rajanaapureilta), 1 kpl
  • mikäli kuulemisen suorittaa rakennusvalvontatoimisto, peritään siitä 65 euroa/naapuri
 • Selvitys kulkuyhteydestä rakennuspaikalta yleiselle tielle, 1 kpl
 • Tiehallinnon kirjallinen lupa, mikäli joudutaan tekemään uusi liittymä yleiselle tielle, 1 kpl
 • Pääsuunnittelijan sitoumus (xls / pdf)
 • Maisematyölupa
 • Toimenpidelupa (pdf)

Lomakkeita voit myös tilata valvontatoimistosta

Lupasihteeri
Marjut Luukkonen
puh. 040 826 6575
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

ja ne tulee palauttaa osoitteella:

Pudasjärven kaupunki
Rakennusvalvonta
PL 10
93101 PUDASJÄRVI

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland