EN | RU | FI

Syötteen vesi- ja viemärilaitos

Syötteen vesi-ja viemärilaitos on Pudasjärven kaupungin omistama liikelaitos, joka vastaa valtaosin Syötteen matkailualueen vesi- ja viemärihuollosta. Laitos toimittaa  talousvettä noin 590 talouden ja kahden hotellin tarpeisiin.

Jätevedet käsitellään vuonna 1986 rakennetulla Syötteen jätevedenpuhdistamolla. Toiminta-alueella on yhteensä noin 3 500 vuodepaikkaa. Vuonna 2013 talousvettä toimitettiin n. 28 000 m3 ja jätevettä käsiteltiin n. 33 000 m3.

Syötteen vesi- ja viemärilaitos

Varsitie 7, PL 10, 93101 Pudasjärvi
Päivystysnumero 040 544 7472

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland