EN | RU | FI

Teiden kunnossapitoavustukset

Kaupungin avustamien teiden kunnossapidosta ja rakentamisesta vastaa tiekunta, jos sellainen on perustettu tai avustuksen saaja yhteisvastuullisesti muiden tienkäyttäjien kanssa. Tekninen lautakunta käsittelee avustuksien suuruuden tiekohtaisesti kalenterivuosittain.

Muiden kuin kaupungin avustamien ja kaupungin kunnossapitämien teiden kunnossapidosta ja rakentamisesta vastaa tiekunta. Tietä koskevissa asioissa voi olla yhteydessä tiekunnan puheenjohtajaan tai toimitsijamieheen.

Teiden kunnossapitoavustukset ja maksutus

Avustushakemukset ja maksatuksen hoitaa teknisten palvelujen osastosihteeri.

Kunnossapitoavustuksien valmistelu ja erityisavustusten töiden tarkastaminen

Valmistelu- ja tarkastustehtävät hoitaa  yhdyskuntatekniikan päällikkö.

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland