EN | RU | FI

Maa-ainesluvat ja -valvonta

Sorakasoja

Maa-ainesten ottamisluvat

Maa-aineslain mukaan maa-ainesten ottaminen on luvanvaraista, lukuun ottamatta pieniä eriä kotitarpeisiin. Maa-ainesten ottamisluvat myöntää Oulunkaaren ympäristölautakunta. Lupien käsittelyaika on noin 3 - 4 kk.

Suosittelemme maa-ainesluvan hakemista ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.lupapiste.fi.

Lupaa tulee hakea kirjallisesti ja hakemukseen tulee liittää seuraavat asiakirjat:

  • Hakemuslomake
  • Selvitys hallintaoikeudesta
  • Karttaote 1:10 000 ja 1:20 000
  • Ottamissuunnitelman piirustukset ja ottamisselostus
  • Rajanaapureiden kuulemiset

Jos haet kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta ympäristö- tai maa-aineslupaa ja hankkeeseesi kytkeytyy myös muita ympäristöllisiä lupia, voit pyytää luvan käsittelijältä lupamenettelyjen yhteensovittamista.

Vuosittain suoritetaan ottamistoiminnan valvontaa, jonka tarkoituksena on pitää maa-ainesten ottamispaikat turvallisina ja muutoinkin sellaisessa kunnossa, että niiden aiheuttamat luonnonvarojen ja maiseman turmeltumiset olisivat mahdollisimman vähäiset.

lisätiedot

Lisätietoja antaa kunnan ympäristötarkastaja, ks. henkilöstöluettelo

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland