EN | RU | FI

Kurssi- ja palvelumaksut

Kurssimaksut

Jokaisella kurssilla on oma maksunsa. Taide- ja taitoaineiden kursseilla peritään kurssimaksun lisäksi poltto- ja materiaalimaksuja. Kurssimaksua ei palauteta eikä laskuja hyvitetä tai alennuksia myönnetä mistään syystä, mikäli opiskelija keskeyttää itse opiskelunsa. Myös ensimmäinen osallistumiskerta on maksullinen, eikä ilmaisia tutustumiskertoja ole millään kurssilla. Kurssilta poissaolo ei alenna kurssimaksua. Maksamattomissa kurssimaksuissa noudatetaan kaupungin huomautusmaksu- ja perimismenettelyä ja ne saattavat johtaa opiskeluoikeuden tilapäiseen menettämiseen. Opiskelija voi maksaa saamansa laskun myös ePassilla osoitteessa www.epassi.fi ja SmartumPay-mobiilisovelluksella. Maksu ePassilla tai SmartunPaylla suoritetaan vasta, kun kurssimaksusta tulee lasku opiskelijalle. Ennen laskun saapumista ei kurssimaksuja tule maksaa ePassilla tai SmartumPaylla. Musiikin soitin- ja laulukoulumaksut voi maksaa kahdessa erässä lukukausittain.

Kurssipassi 130 €

Kurssipassimaksu 130 € oikeuttaa osallistumaan lukuvuoden 2020 - 2021 aikana kursseille yhteensä 260 €:n arvosta (yksittäisistä kurssimaksuista laskettuna ilman tarvike- tai muita kurssikohtaisia lisämaksuja). Tarvikemaksut tai muut erikoiskulut eivät sisälly kurssipassimaksuun ja ne laskutetaan opiskelijalta erikseen. Kurssipassi on henkilökohtainen ja voimassa kunkin lukuvuoden. Kurssipassista on rajattu pois musiikin soitin- ja laulukouluopetus, erilliset maksulliset luennot, leirit ja erikoiskurssit.

Netti-ilmoittautumisen yhteydessä ei valitettavasti ole mahdollista valita Kurssipassi-vaihtoehtoa. Kun ilmoittaudut kursseille netissä ja haluat yksittäisten kurssimaksujen sijaan lunastaa Kurssipassin, ilmoita siitä kansalaisopiston toimistolle ensisijaisesti sähköpostitse kansalaisopisto[at]pudasjarvi.fi (korvaa [at] @-merkillä) tai puhelimitse 040 8266 431. Kurssimaksuja ei muuteta kesken lukuvuoden Kurssipassista kurssikohtaisiksi tai päinvastoin. Kurssipassi tulee tilata heti ensimmäisen kurssi-ilmoittautumisen yhteydessä ennen kurssimaksulaskutuksia.

Opintoseteliavustus

Mikäli Opetushallitus myöntää Pudasjärven kansalaisopistolle määrärahaa käytettäväksi maahanmuuttajien, työttömien, senioreiden (+63 v.), eläkeläisten, alhaisen pohjakoulutuksen omaavien ja oppimisvaikeuksia kokevien erityisryhmien koulutusten kurssimaksuihin käytettäväksi, avustusta myönnetään ohjelmassa mainittujen kurssien maksuihin. Opintoseteliavusteisille kursseille, jotka on mainittu ohjelmassa, ei myönnetä muita alennuksia kuten perhealennusta. Muille tavallisen opetuksen kursseille työttömien ja em. erityisryhmien tulee anoa setelialennettua maksua ilmoittautumisen yhteydessä.

Perhealennus

Samalle kurssille osallistuva ensimmäinen perheenjäsen maksaa koko maksun ja muut saman perheen osallistujat 70 % kurssimaksusta. Perhealennus myönnetään yli 30 € suuruisesta kurssimaksusta. Opintoseteliavusteisiin kurssimaksuihin ei myönnetä perhealennuksia. Avoimen yliopiston opinnoista, musiikin soitin- ja laulukouluopetuksesta, leireistä, pajoista, viikonloppu- tai erityiskursseista ei anneta perhealennusta. Poltto- ja tarvikemaksut eivät oikeuta alennukseen.

Kurssipaikan peruminen

Opiskelupaikkaa ei kannata varata turhaan. Myös netti-ilmoittautuminen täytyy perua, jos ei voikaan jostain syystä osallistua kurssille. Peruutus tulee tehdä kansalaisopiston toimistoon, ilmoitus perumisesta kurssin opettajalle ei riitä. Kurssille tulematta jättäminen ei ole peruutus. Peruutuksen voi tehdä maksutta viimeistään viikkoa ennen kurssin alkamista. Kurssimaksu laskutetaan kokonaisuudessaan, mikäli peruutus tehdään ilmoittautumisajan päätyttyä ennen kurssin alkamista, peruutus tehdään kurssin jo käynnistyttyä tai peruutusta ei ole tehty lainkaan. (KH 14.04.2020 § 117)

Tentit ja todistukset

Kansalaisopistossa voi suorittaa yliopistojen ja muiden oppilaitosten tenttejä valvotusti. Tentin hinta on toimiston aukioloaikoina 18 €/tentti/hlö (1-3 h), muina aikoina 18 €/h/hlö. Kansalaisopiston opiskelijalle annetaan pyydettäessä säännöllisestä osallistumisesta kansalaisopiston kurssille todistus kahden viikon toimitusajalla. Todistus aikaisemmilta lukuvuosilta maksaa 25 €, kuluvan lukuvuoden todistus on maksuton. Avoimessa yliopisto-opetuksessa suoritetuista opinnoista saa rekisteriotteen ja todistuksen ao. yliopistolta.

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland