EN | RU | FI

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnalla tarkoitetaan perusopetuslain (628/1998, 1136/2003) mukaista perusopetuksen oppilaille ohjattua toimintaa, jota opetuksen järjestäjä voi toteuttaa. Opetushallitus päättää aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteista ja keskeisistä sisällöistä antamalla toimintaa varten perusteet. Lähtökohtana on turvallisen kasvuympäristön tarjoaminen lapselle ennen ja jälkeen koulupäivän. Toiminnan tarkoituksena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja kokonaisvaltaistahyvinvointia, sekä tukea perhettä ja koulua niiden kasvatustehtävässä. Ilta- ja aamupäivätoimintaa järjestetään koulujen lukuvuoden aikana yhtenäiskoulussa Hirsikampuksella ja Lakarin koululla. Hirvaskosken koululla järjestetään vain iltapäivätoimintaa. Aamu- ja iltapäivätoimintaa ei järjestetä koulun loma-aikoina eikä poikkeuksellisina lauantaikoulupäivinä.

Toiminta on tarkoitettu ensisijaisesti 1.-2. – luokkalaisille ja erityisopetuksessa oleville peruskoululaisille, mutta myös muiden luokkien oppilaat voivat osallistua toimintaan. Aamupäivätoiminta on avoinna klo 7 - 9 ja iltapäivätoiminta klo 12 - 17.  

Aamu- ja iltapäivätoiminnassa lapset leikkivät ja harrastavat ryhmissä sisällä ja ulkona. Toiminnassa huolehditaan myös lapsen tarpeesta olla itsekseen ja mahdollisuudesta rauhoittua turvallisessa ilmapiirissä koulupäivän jälkeen. Päivittäin on varattu aikaa läksyjen tekoa varten. Iltapäivän aikana lapsille tarjotaan välipala klo 13.30 -14.00.

Kts. APIP-toiminnan toimintasuunnitelma 1.8.2016 (pdf)

Maksut ja maksuvapautukset

Aamu- ja iltapäivätoiminnan kuukausimaksu on 100 €/kk.

Jos lapsi on kerhossa vain 10 pv/kk tai vähemmän, niin vain puolet maksusta peritään (50 €/kk). Kesäkuusta ei peritä maksua. Sisaralennus toisen ja useamman lapsen iltapäivätoiminnan maksusta on 50%.  Jos sairaudesta aiheutuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä.

Kaupunginhallituksen 10.5.2016 hyväksymän koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelman mukaisesti aamu- ja iltapäivätoiminnan kuukausimaksusta voi anoa vapautusta, mikäli perhe saa toimeentulotuen perusosaa tai perheen taloudellinen tai sosiaalinen tilanne sitä edellyttää.

Maksuvapausanomukset osoitetaan sivistysjohtajalle ja päätös tehdään määräajaksi. Vapautus maksuista myönnetään taannehtivasti enintään lukukauden alusta alkaen. Pudasjärvellä perimättä jättämisestä päättää opetus- ja sivistysjohtaja. Maksuvapautusta voi anoa APIP-vastuuohjaajilta saatavalla lomakkeella.

Yhteystiedot

Päivi Pudas, yhtenäiskoulun apip-vastaava, p. 040 826 6596
Yhtenäiskoulun apip-toiminnan ohjaajat, p. 040 826 6593
Lakarin koulun apip-toiminnan ohjaajat, p. 040 826 6594
Hirvaskosken koulun ip-toiminnan ohjaaja, p. 040 826 6595

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland