EN | RU | FI

Hirsikampuksen taustaa

Havainnekuva Hirsikampuksen aulasta

Kurenalan ja Rimminkankaan koulujen rakennuksiin tehtiin vuosina 2009-2012 useita sisäilmatutkimuksia ja -korjauksia. Samalla vanha lukio poistettiin varsinaisesta koulukäytöstä. Kaikista tehdyistä tutkimuksista ja niiden mukaisista korjauksista huolimatta ei remonteilla päästy toivottuun, hyvään työskentely-ympäristöön.

Perusteellisen harkinnan ja tutkimusten perusteella päädyttiin ratkaisemaan tilanne rakentamalla uusi, terveellinen, älykäs ja muuntuva oppimis-, harraste ja sivistysympäristörakennus, jonka materiaalina on hirsi. Rakennuskokonaisuus toteutetaan elinkaarimallina, kilpailullisena neuvottelumenettelyllä. Rakennushankkeen monitahoiseen ja vaativaan kilpailutusprosessiin Pudasjärven kaupunki sai 50% rahoituksen Tekesiltä. Perusteina olivat projektin suuri  uutuusarvo, tutkimuksellinen luonne ja laaja verkottuminen.

Pudasjärven kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 13.12.2012 sijoittaa uusi koulukeskus Poroputaan alueelle Kuusamontien ja Ritolantien risteykseen, Iijoen rannalle. Koulukampukseen tulee sijoittumaan edellä mainittujen koulujen lisäksi myös lukion ja kansalaisopiston uudet opintotilat, eli kaikkiaan noin 800 koululaista ja opiskelijaa.

Alueen ja koulukeskuksen rakennushankkeen suunnittelu käynnistyi jo syksyllä 2012 ennen kaavaprosessin aloittamista. Arkkitehtitoimisto Kimmo Kuismanen selvitti uuden koulukeskuksen tilaohjelmaa ja sijaintipaikkaa kahdeksan vaihtoehtoisen paikan kesken. Työn pohjalta asia eteni kaupunginhallituksen käsittelyyn. Pudasjärven kaupunginvaltuusto hyväksyi Poroputaan-Jussinahon asemakaavan muutoksen, joka kuulutettiin lainvoimaiseksi 7.8.2014.

Rakennustyön rahoittajaksi parhaalla tarjouksella valikoitui Kuntarahoitus Oyj, rahoitusmallina on kiinteistöleasing. Investointivaiheessa tämä mittava hanke on arvoltaan n. 23 milj. euroa, kokonaisarvo kohoaa n. 40 miljoonaan euroon.

Elinkaarimallista järjestetyn tarjouskilpailun voitti Lemminkäinen PPP Oy:nLemminkäinen Talo Oy:n, Lemminkäinen Talotekniikka Oy:n (nyk. Are Talotekniikka Oy) ja Kontiotuote Oy:nmuodostama yhteenliittymä. Alihankkijoina rakennusvaiheessa toimivat mm. Karilassi Oy, Penan raudoitus Oy / RKL, Asuntoinsinöörit OyMetsäwood Oy ja Uponor Oy. Valvojana toimii ISS Proko Oy. Hankkeen 25-vuoden elinkaarivastuu on Lemminkäinen PPP Oy:llä ja Lemminkäinen Talo Oy:llä.

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland