EN | RU | FI

Rehtori Janne Salmela, 040 614 9705
Apulaisrehtori Eeva Harju, 050 462 8924
Apulaisrehtori Noora Nuutinen, 040 560 9840
Koulusihteeri Heli Aamuvuori, 040 186 1916
Koulusihteeri Lea Kälkäjä, 040 715 0388

koulusihteeri
kouluterveydenhoitaja
koulunkäynninohjaaja, alaluokat
esiluokanopettaja, 0A
luokanopettaja, 3B
koulunkäynninohjaaja
lehtori, fysiikka, kemia ja matematiikka, 19B
apulaisrehtori
luokanopettaja, 2A (HI yläluokat)
luokanopettaja, 3C
koulunkäynninohjaaja
koulukuraattori
luokanopettaja, 1A
luokanopettaja, 5A

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland