EN | RU | FI

Koulumme

Koulumme toiminta-ajatus

Minkä ilotta oppii, sen surutta unohtaa.

Kipinän koulun keskeiset arvot

Tasa-arvo
Korostamme kaikkien ihmisten keskinäistä yhdenvertaisuutta. Käytännössä tämä merkitsee mm.

 • oppilaiden mielipiteiden kuuntelemista ja huomioon ottamista
 • ryhmiin jako ei tapahdu sukupuolen vaan oppilaiden omien mieltymysten perusteella
 • kaikkeen koulun järjestämään toimintaan (myös retkiin) oppilaat voivat osallistua ilman kustannuksia
 • kannustamme suvaitsevaisuuteen muita ihmisiä ja erilaisia ajattelutapoja kohtaan

Luovuus
Näemme luovuuden ihmisen persoonallisuuden rikastuttajana ja yhtenä yhteisön menestystekijänä. Käytännössä tämä merkitsee mm.

 • oppilas voi suoriutua tehtävistään vaihtoehtoisilla tavoilla
 • opiskelussa pyritään ottamaan huomioon erilaiset oppimistyylit, niin että oppilas voi hyödyntää omia vahvuuksiaan
 • koulu tukee oppilaiden harrastustoimintaa
 • koulussa toteutetaan myös oppimistehtäviä, joiden lopputulos ei ole ennalta tiedossa

Yhteisöllisyys
Uskomme, että kukaan ei tule toimeen yksin, vaan olemme kaikki riippuvaisia toisistamme. Käytännössä tämä merkitsee mm.

 • koulussa ketään ei hylätä eikä jätetä yksin
 • koulu on avoin yhteistyölle eri tahojen kanssa
 • vanhempia rohkaistaan osallistumaan koulun toimintaan ja sen suunnitteluun

Hyvä itsetunto
Olemme sitä mieltä, että hyvä itsetunto syntyy omien voimavarojen tunnistamisesta. Käytännössä tämä merkitsee mm.

 • oppilas saa onnistumisen elämyksiä
 • oppilasta autetaan löytämään omat vahvuutensa
 • oppilasta tuetaan kestämään myös epäonnistumisia ja asiallista kritiikkiä
 • arvioinnissa pyritään myönteisyyteen

Myönteinen pudasjärvisyys
Pienen paikkakunnan voima on sen ihmisissä ja heidän uskossaan oman paikkakuntansa mahdollisuuksiin. Käytännössä tämä merkitsee mm.

 • Pudasjärven luontoarvojen tiedostamista
 • tulevaisuuden näkemistä löytöretkenä ja mahdollisuutena, ei uhkana
 • oman lähiympäristön toimintamahdollisuuksien havaitsemista ja hyödyntämistä

Koulumme toiminnassa korostamme seuraavia asioita

Kulttuuri
Itsetunto
Perustiedot ja –taidot
Ilo
Neuvokkuus
Älyäminen

Koulumme historiaa

1899 perustettiin Alakollajan koulupiiri, jonka alueelle nykyinen Kipinän koulupiiri kuuluu. Aluksi Alakollajan koulupiirissä toimi vain kiertokoulu.
1920 alkoi Alakollajan koulupiirissä Keskikollajan kansakoulu.
1921 koulukeittolatoiminta alkoi.
1929 Kollajan kansakoulu muuttui Kipinän kansakouluksi.
1930 saatiin uusi (ja vielä nykyinen) koulurakennus. Samalla koulu muuttui kaksiopettajaiseksi.
1940 alkoi kouluterveydenhoito.
1940-luvun lopulla koululle saatiin sähköt.
1950 aloitettiin hammashoito.
1994 koulu muuttui kolmiopettajaiseksi.
2017 keväällä koulussamme, jonka nimi on nyt Kipinän peruskoulu, työskentelee kolme opettajaa, 39 oppilasta sekä koulunkäyntiavustaja.

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland