EN | RU | FI

Meidän koulu

Rehtorin tervehdys

Uusi lukuvuosi Lakarin koululla on pyörähtänyt vauhdikkaasti käyntiin. Meillä on 181 reipasta oppilasta ja 12 perusopetusryhmää. Koulumme henkilökuntaan kuuluu luokanopettajien lisäksi resurssiopettaja ja 1,5 erityisopettajaa, joista toinen on Kipinän koulun kanssa yhteinen. Koulunkäynninohjaajia koululla on yhteensä kahdeksan, joista kaksi on oppisopimuksella. Ohjaajia tarvitaan oppilaiden avustamiseen luokkatyössä sekä aamu- ja iltapäiväkerhon toiminnan pyörittämiseen. Lisäksi koulun henkilökuntaan kuuluvat koulusihteeri, keittiöhenkilökunta, terveydenhoitaja ja kuraattori. Kaikille käsipareille on löytynyt joka päivä työtä ja tehtävää.

Tämä on omalta osaltani ensimmäinen lukuvuosi Lakarin koululla. Aloitin työt Lakarin koulun rehtorina elokuun alussa. Vararehtorina koulullamme toimii Hely Forsberg-Moilanen. Aikaisemmin olen työskennellyt Oulun kaupungilla. Kevään ja kesän aikana koululla oli tehty hyvät pohjat uuden lukuvuoden aloittamista varten ja kiitos siitä! Uusi tehtävä on tuonut sekä mielenkiintoisia työtehtäviä että paljon uuden opiskelua. Tämä lukuvuosi on osaltani uusien toimintamallien opettelua ja ihmisiin tutustumista ja tässä minua on jo auttanut kaikkien avuliaisuus ja ystävällinen vastaanotto.

Lakarin koululla on pitkät yli 130 vuotta vanhat perinteet ja koulun arki toimii hyvin. Tämä lukuvuosi aloitettiin henkilökunnan kanssa arvioimalla, mitkä asiat koulullamme ovat erittäin hyvin. Lakarin koulu on pieni, suuri kyläkoulu, joka sijaitsee huippuympäristössä. Koulu on aktiivinen, osallistuva ja oppilaat huomioiva, josta esimerkkinä kuoro, Liikkuva koulu –toiminta ja oppilaskunta. Koululla on hyvät resurssit ja luokkakoot ovat sopivan kokoisia. Koulun henkilökunta koostuu lahjakkaista ja motivoituneista, jalat maassa työtään tekevistä ammattilaisista. Oppilaat ovat kilttejä ja yhteistyö kodin ja koulun välillä toimii hyvin. Näitä tuloksia tarkastellessa ei voi olla kuin tyytyväinen ja kunnioittaa näitä koulumme perinteitä. Tämä on hyvä koulu oppilaille ja työntekijöille!

Tämän vuoden opetuksessa painotamme hyviä käytöstapoja ja erilaisuuden hyväksymistä. Haluamme kasvattaa hyvinvoivia ja osaavia oppilaita. Tärkeäksi nostimme myös luku- ja kirjoitustaidon vahvistamisen sekä tietotekniikan käytön opetuksessa. Lakarin koulu on tunnettu liikunnallisuudesta ja sitä haluamme jatkaa Liikkuva koulu –ajatuksen mukaisesti järjestämällä omia liikuntatapahtumia ja osallistumalla kaupungin yhteisiin kilpailuihin. Painopisteiden pohjalta olemme tehneet kolme tiimiä, jotka suunnittelevat käytännön toimia, joilla näihin tavoitteisiin päästää lukuvuoden aikana.

Kotien kanssa tehtävä yhteistyö on koulun kasvatus- ja opetustehtävän kannalta äärimmäisen arvokasta. Huoltajien tuki auttaa meitä onnistumaan. Kotona tehtävillä pienillä asioilla on suuri vaikutus alakoululaisen koulupäivän sujumiseen. Hyvinvoiva koululainen on nukkunut riittävän pitkän yöunen, syönyt aamupalan ja pakannut reppuunsa tulevan päivän koulukirjat ja muut tarvikkeet. Tähän kun lisätään vanhempien välittäminen omista lapsistaan, ollaan isojen asioiden äärellä. Kutsumme teidät aktiiviseen vuoropuheluun, jota voitte tehdä mm. osallistumalla vanhempainiltoihin, arviointikeskusteluihin ja yhteydenpitoon opettajan kanssa. Koulun kotisivujen ja Wilman kautta kulkee tieto ja minulta löytyy myös aikaa tavata tai puhua puhelimessa kouluun liittyvissä asioissa. Ottakaa rohkeasti yhteyttä.

Hyvää alkanutta lukuvuotta teille koteihin!

Jussi Kolu

Rehtori

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland