EN | RU | FI

Opetus

KOULUNKÄYNNISTÄ

 

ARVIOINTI

Oppilaan arvioinnissa kiinnitetään huomiota siihen, miten oppilas on saavuttanut perusopetuksessa asetetut tavoitteet eri oppiaineissa.  Arviointi perustuu perusopetuslain ja opetussuunnitelman määrittelemiin puitteisiin. 0-4. luokkien oppilailla on arviointikeskustelut ja

5.-6. luokkien oppilaat saavat numeroarvioinnin.  Lisäksi huoltajat voivat seurata oppilaan koenumeroita wilmasta.

KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ

Koulun toivoo, että koti on oppilaan koulunkäyntiin liittyvissä asioissa avoin ja yhteistyössä koulun kanssa.  Oppilaan lähin aikuinen koulussa on luokanopettaja.  Koululla järjestetään huoltajailtoja, joihin kutsutaan kirjeitse tai wilman kautta.  Huoltajailloissa on mahdollisuus tavata oppilaan opettajia ja keskustella nuoriin liittyvistä kysymyksistä.  Toivomme, että huoltajat ovat kiinnostuneita lastensa koulunkäynnistä.  Lisäksi luokan opettajat tarjoavat huoltajavartteja.

KOTILÄKSYT

Toivomme, että lapset oppisivat säännölliseen ja huolelliseen työskentelyyn myös kotona, Opettajat seuraavat kotiläksyjen tekoa ja opiskeluvälineistä huolehtimista.  Jos oppilaalta katoaa koulukirjoja, hänen pitää hankkia uudet tilalle.

KOULUN KERHOTOIMINTA

Koululla järjestetään erilaisia kerhoja oppilaiden toiveiden mukaan.  Kerhot alkavat välittömästi koulupäivän jälkeen.  Kerhoihin osallistuville koulu ei tarjoa välipalaa, mutta eväät voi tuoda kotoa ja säilyttää ne niille varatussa jääkaapissa.

KUMMITOIMINTA

Koulussamme on kummitoimintaa.  Kummioppilailla on omat nimikko-oppilaansa esikoulu- ja 1. luokissa.

TUKIOPETUS

Tukiopetusta antavat luokanopettajat tarvittaessa.  Tukiopetukseen voi tulla suositus opettajalta tai pyyntö oppilaalta / huoltajalta ja sitä annetaan oppituntien jälkeen tai aamulla ennen oppitunteja.

KIVA koulu

Koulumme jatkaa osallistumista KiVa Koulu –ohjelmaan, jonka tavoitteena on kiusaamisen vähentäminen.  Ohjelman huoltajille suunnatut valtakunnalliset nettisivut löytyvät osoitteesta: http://www.kivakoulu.fi/vanhemmat.

LIIKKUVA KOULU

Liikkuvan koulun tavoitteena on aktiivisempi ja viihtyisämpi koulupäivä.  Liikuntasuositus peruskouluikäisille on vähintään 1 – 2 tuntia reipasta liikunta joka päivä.  Tämä on vähimmäismäärä koululaisen terveyden kannalta.  Lisää tietoa huoltajille osoitteesta http://www.liikkuvakoulu.fi/liikuva-koulu/vanhemmille.  Koulumme 5. luokkien oppilaita koulutetaan välkkäohjaajiksi.  Liikkuva koulu toiminnasta vastaa Mari Ritola.

TYÖRAUHAN YLLÄPITÄMINEN

Jokaisella kouluyhteisön jäsenellä on toisen häiritsemättä tehdä osuutensa koulutyöstä.  Oppilaan koulutyötä on opiskelu.  Opettajan työtä on opettaa ja kasvattaa.

 

Oppilaskunnan toiminta Lakarin koulussa 

Oppilaskunnan toiminta on vakiintunut toimintamuoto Lakarin koulussa. Oppilaskunta eli kaikki oppilaat valitsevat hallituksen, joka edustaa koko oppilaskuntaa. Jokainen luokka valitsee vuosittain oppilaskunnan hallitukseen yhden edustajan ja varajäsenen. Tavoitteena on yhteisöllisen toimintakulttuurin lisääminen, jossa oppilaat ovat tärkeitä osallistujia. 

Oppilaskunnan avulla oppilaat voivat vaikuttaa asioiden valmisteluvaiheessa koulun:  

·         toimintatapoihin, kuten käytöstapoihin, kiusaamisen ehkäisyyn ja suvaitsevaisuuden lisäämiseen  

·         oppimisympäristöihin, kuten kalusteisiin, oppimateriaaleihin, työtapoihin, retkiin,

erilaisiin teemapäiviin ja tapahtumien suunnitteluun 

Oppilailla on oppilaskunnassa eri tehtäviä: puheenjohtaja, sihteeri, eri toimikuntien jäsenenä oleminen ym. Ohjaava opettaja organisoi ja ohjaa oppilaskunnan hallituksen toimintaa. Ohjaavana opettajana Lakarin koululla lukuvuonna 2019 ­- 2020 toimii Simo Kaarre. 

Oppilaskunnan hallitus lukuvuonna 2019 – 2020

                      varsinainen jäsen                varajäsen

1A                  Iina Pesälä                          Essi Puolakanaho

1B                  Iida Pudas                           Emma Baas                        

2A                  Sanna Takkinen                  Jonne Perttu

2B                  Emma Juurikka                   Elliina Puhakka                                        

3A                  Aada Pikkuaho                    Casper Ojala

4A                  Taneli Pesälä                      Jenna Konttila                                                               

5A                  Severi Pesälä                      Aukusti Puhakka

5B                  Ilari Ekdahl                          Emmi Salmela

6A                  Kristian Nyman                   Iida-Maria Hanhisuanto

6B                  Sini Takkinen                      Tuomas Törmänen

                     

                                                                                                                                                                                                   

                     

 

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland