EN | RU | FI

Pöytäkirja 30.11.2021

PÖYTÄKIRJA

Koulukohtainen oppilashuoltoryhmä (KOHR)

Aika 30.11.21 klo 13.15 -14.45

Paikka Lakari, TEAMS

Osallistujat Jussi Kolu, Karoliina Hannula, Kati Pajari, Hely Forsberg-Moilanen, Kristiina Tolonen, Kati Poijula, Marita Hankila, vanhempaintoimikunnan edustaja Jonna Puhakka, oppilaskunnan hallituksen edustajat Helmi Hiltula ja Mette Moilanen

Asiat

1. Ryhmän päivitetty kokoonpano ja kuulumiset

Erityisopettaja Karoliina Hannula uutena ryhmässä. Kuraattoripalvelua ei ole tällä hetkellä.

Terveydenhoitajalla on ollut kiireistä koronarokotusten vuoksi. Terveystarkastukset pyritään toteuttamaan suunnitelman mukaisesti. Kaikkeen ei ehdi. Osa palaveripyynnöistä tulee liian lyhyellä varoitusajalla.

Kati Pajari: Resurssiopettajalla ollut sijaisuuspäiviä. Oppilaskunnan kanssa toimintaa ollut ja suunnitelmissa.

Oppilaiden terveisiä: kokeita aika paljon, syksy mennyt nopeasti, kummioppilaiden kanssa välitunneilla.

Marita: Nuorisotyössä Marita ainoa vakituinen tekijä. Nuokkarilla on paljon toimintaa ja nuorisovaltuusto toimii, lasten valtuusto ei ole toiminnassa tällä hetkellä.

Karoliina: Erityisopetuksessa sujuu hyvin, oppilaille kuuluu pääosin hyvää.

Hely: Kovasti on touhuttu luokassa ja koulussa kokonaisuudessaan. Arviointityö on edennyt sähköisellä arviointikeskustelupohjalla. Erilaisia digijuttuja tulisi jalkauttaa koulussa vielä enemmän arkeen oppilaiden kanssa tehtäväksi.

Jonna: Vanhempaintoimikunnan mielestä Pimeät pihapilleet onnistuivat hyvin, mukava perinne syntynyt, syksy on mennyt mukavasti.

Jussi: Erilaisiin TikTok-haasteisiin varauksella suhtautuminen.

2. Koulun hyvinvointiprofiili -kyselyn tulokset

Katsoimme tulokset oppilaiden ja henkilökunnan kyselyiden tulokset läpi.

Oppilaiden tulokset:

Parannettavaa: wc:t, tilojen puhtaus, työrauha, ilmastointi.

Työrauhaan vaikuttaa, onko opettaja luokassa.

Huomiota herättäneet: Minua ei kiusata koulussa, koulun aikuiset auttavat, jos minua kiusataan, useimmat opettajat ovat kiinnostuneita siitä, mitä minulle kuuluu

Avovastaukset: oppilaskuntaan voisi päästä enemmän, miten oppilaille puhutaan, yhteistunteja kuraattorilta.

Korjaamisideoita: Jokainen siistii omat jäljet, wc-käynnit siistiksi, tiedottaminen L&T, ilmanvaihtohuolto, yhteistyö, huomioidaan toisemme.

Kuunnellaan oppilaan asia. Yhteisiä tapahtumia kaivataan. Jokainen saa olla oma itsensä.

Alakouluun tarvitaan kuraattori.

Kiva-tunteja enemmän, ryhmähenkeen huomion kiinnittäminen.

Avointa keskustelua luokassa, mikä on hyvä työrauha ja oman käytöksen merkitys.

Matalalla kynnyksellä yhteys kouluun, kotien välinen yhteistyö.

Henkilökunta:

Koulun fyysiset olosuhteet ovat huonot. Sisäilma, siivous, kalusteet, wc:t, omien tavaroiden säilytystilat.

Ruokailu ei ole rentouttava tauko.

Työskentely on kiireistä ja opettaja ohjaa luokan työrauhaa.

Säännöt ovat järkeviä.

Sote-palvelut ovat kunnossa.

Kiusaamiseen 0-linja.

Oppilaiden ja vanhempien kanssa on helppo tulla toimeen.

3. Kaupungin oph-ohjausryhmän kokousterveiset

Kävimme ohjausryhmän pöytäkirjan läpi.

Yksilökohtaiset oppilashuoltopalaverit työllistävät terveydenhoitajaa, koulupsykologipalvelu tulossa vuoden alusta, perhepalveluiden puolelle saatu myös psykologi, kuraattorin poissaolo näkyy, palaverit olisi hyvä sopia hyvissä ajoin, jotta terveydenhoitaja ja toisetkin asiantuntijat pääsisivät paremmin osallistumaan.

4. Move-tulokset

5.luokkalaiset käyvät omat tulokset läpi liikuntatunnin jälkeen opettajan kanssa. Tulokset käytiin läpi verrattuna valtakunnallisiin tuloksiin.

Harrastuneisuus ja paikkakunnan harrastusmahdollisuudet voivat näkyä tuloksissa. Pääsääntöisesti kokonaisuudessaan hyvät tulokset. Keskivartalon lihaksiston kuntoon ja liikkuvuuteen kannattaa kiinnittää huomiota.

Vinkkeinä liikuntadiplomin suorittaminen, miljoona koppia –tempaus keväällä,

5. Muut asiat

Erityisopettaja tiedotti erityisopetuksen tilaston tämän hetkisen tilanteen: tehostetussa tuessa on

28 oppilasta ja erityisessä tuessa 9 oppilasta.

6. Seuraava kokous

Ti 22.2.22 klo 13.15

7. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 15.00

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland