EN | RU | FI

Rehtorin tervehdys

Tämä lukuvuosi on käynnistynyt mukavasti työn tekemisen merkeissä. Meillä on 172 oppilasta vuosiluokilla 0 – 6. Esikoulun oppilaat ja osa 1. luokkalaisista ovat ensimmäistä syksyä Lakarin koulun oppilaina ja opettelevat koulun tavoille. Suurin osa oppilaista on meille tuttuja aikaisemmilta vuosilta ja heidän kanssaan koulutyö jatkuu pääpiirteissään samanlaisena. Seuraavalle vuosiluokalle siirtyminen tarkoittaa usein vaatimustason kasvamista oppiaineiden sisällön, koulupäivän pituuden ja työskentelytaitojen suhteen. Kello kolmeen kestävät päivät tuntuvat osalle oppilaista näin lukukauden alkaessa raskailta, mutta oppilaat tottuvat niihin nopeasti osana normaalia kouluviikkoa. Pitkät koulupäivät edellyttävät riittävää unen määrää ja lepoa öisin.

Koronatilanne on helpottunut rokotusten edetessä ja tiukimmista rajoituksista on luovuttu. Koululla välitunnille mennään koko kouluna yhtä aikaa ja oppituntien rytmi on kaikilla luokilla sama. Parasta tänä syksynä on ollut nähdä oppilaiden yhteinen tekeminen erityisesti välitunneilla. Meillä on käynnistynyt uudelleen perinteinen kummitoiminta ja uudet 5. - 6. luokkalaiset välkkäriohjaajat on koulutettu ja he pitävät liikuntatuokioita välitunneilla pienemmille oppilaille. Koulumme oli viime keväänä mukana Harrastaminen Pudasjärven mallin- pilottijaksolla ja tänä lukuvuonna toiminta on laajentunut kaikille Pudasjärven kouluille. Meidän tarkoituksena on tarjota kaikille oppilaille mieluinen ja maksuton harrastus koulupäivän yhteyteen. Harrastusmahdollisuuksista tiedotetaan Wilman välityksellä.

Viime lukuvuonna oppilasarviointi uudistettiin Pudasjärvellä. Oppilaat arvioidaan kaksi kertaa vuodessa, joista väliarviointi on marras-helmikuussa ja lukuvuosiarviointi lukuvuoden päätteeksi. 1-4.-luokan oppilaiden väliarviointi toteutetaan arviointikeskusteluna ja 5.- 6.-luokan oppilailla on numeroarviointi. Keväällä kaikki saavat lukuvuositodistuksen ja numeroarviointi on 4. – 6.-luokkalaisilla.

Pudasjärvelle on valmistunut kiusaamiseen puuttumisen malli. Oppilaat osallistuvat kiusaamisen vastainen KIVA-koulu oppitunneille 1. ja 4. luokilla. Lisäksi kaikilla luokilla pidetään kuukausittain HyMy-tunteja. Molemmissa toimintamalleissa keskeisinä ajatuksina ovat omien tunnetaitojen nimeäminen ja käsitteleminen, ryhmässä toimimisen harjoitteleminen, erilaisuuden hyväksyminen ja toisen asemaan asettuminen. Mikäli kiusaamista ilmenee, kokoontuu koululla KiVa-tiimi ja kiusaaminen käsitellään ohjelman mukaisilla toimenpiteillä ja asiat kirjataan ylös.

Tämän lukuvuoden aikana Lakarin koulun remontointi käynnistyy. Tarkoituksena on remontoida kaksi vanhimpaa koulurakennusta ja samalla siirtää käsityöluokat päärakennukseen. Vanhan puolen rakennuksista ja pihapiiristä on tehty viime lukuvuoden aikana rakennushistoriaselvitys Oulun yliopiston toimesta. Tavoitteena on remontoida rakennukset vastaamaan tämän päivän koulutilojen tarpeita, mutta samalla kunnioittaa rakennusten alkuperäistä ulkoasua ja hirsirunkoa. Pudasjärven vanhimmat koulurakennukset ansaitsevat huolenpitoa ja samalla osoitamme, että yli 100 vuotta vanhat hirsirakennukset ovat edelleen käyttökelpoisia tämän päivän koulutyöhön.

Hyvää lukuvuotta kaikille!

Jussi Kolu
Rehtori

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland