EN | RU | FI

Erityinen tuki

 • käytössä kaikki esi-ja perusopetuksen tukimuodot
 • oppilas on ollut tehostetussa tuessa
 • oppilas saa erityistä tukea ja muuta tukea
 • oppilas voi opiskella opetuksen painotettuja oppisisältöjä, joista tarkemmin linkissä 4
 • toteutuu lähikouluperiaatteella oman koulun yleisopetuksessa
 • toteutuu joustavilla opetusjärjestelyillä
 • toteutuu pienryhmissä

Pedagoginen selvitys

 • pedagogisen selvityksen laadinnasta vastaa luokanopettaja tai aineenopettaja yhdessä erityisopettajan kanssa
 • pedagoginen selvitys tehdään yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa
 • pedagoginen selvitys käsitellään oppilashuoltoryhmässä moniammatillisesti
 • käsittely kirjataan oppilashuoltoryhmän pöytäkirjaan
 • päätös erityisen tuen aloittamisesta kirjataan oppilashuoltoryhmän pöytäkirjaan
 • tarvittaessa asiantuntija lausuntoja ks. psykologin testit

Erityisen tuen päätös

 • luonteeltaan valituskelpoinen hallintopäätös
 • oppilaan ja huoltajan kuuleminen
 • tarkistetaan vähintään 2.lk jälkeen ja ennen 7.luokalle siirtymistä
  • 6.luokkalaisten erityisen tuen päätös tarkistetaan 7. luokan nivellyksen yhteydessä
 • tarkistaminen aina, kun muutoksia tapahtuu
 • erityisen tuen piirissä oleva oppilas ei tarvitse tehostetun tuen vaihetta uuden oppiaineen yksilöllistämistä varten
 • erityisen tuen päätöksen valmistelee pienten koulujen osalta koordinaattori
  • sivistystoimenjohtaja tekee hallinnollisen päätöksen
 • virkarehtori valmistelee päätökset ja tekee hallinnolliset päätökset

HOJKS

 • luonteeltaan pedagoginen asiakirja, joka arkistoidaan koululle
 • laaditaan viimeistään kahden kuukauden kuluttu pedagogisesta selvityksestä
 • oppilas ja huoltaja ovat mukana laatimisessa

Arviointi

 • vähintään kerran lukuvuodessa
 • aina tuen tarpeen muuttuessa

Siirtyminen tehostetun tuen piiriin

 • laaditaan uusi pedagoginen selvitys
 • käsitellään oppilashuoltoryhmässä
 • tehdään hallinnollinen päätös erityisen tuen päättymisestä
 • päätös kirjataan oppilashuoltoryhmän pöytäkirjaan
 • oppilas jatkaa tehostelun tuen piirissä

Lomakkeet

Apua arviointiin (Word-tiedostoja)

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland