EN | RU | FI

Lastensuojelu oppilashuollon tukena

Lastensuojeluilmoitus ( 25§)

  • Ilmoitus on tehtävä lapsesta, jonka tilanne edellyttää lastensuojelutarpeen selvittämistä
  • Ilmoituksen tekijän nimi tulee yleensä tiedoksi lapselle ja perheelle
  • Ilmoituksen tekijän on kerrottava huoltajalle ilmoituksen tekemisestä
  • Ilmoituksen tekee se, jolla huoli herää

Syitä voi olla

  • vanhempien alkoholinkäyttö, lapsen pahoinpitely eli huoli lapsen kehitystä vaarantavista olosuhteista
  • huoli lapsen huolenpidon tai hoidon puutteesta
  • huoli lapsen omasta toiminnasta, joka voi olla vaarakasi hänelle itselleen tai muille
  • poissaolot koulusta eivät yksistään ole syy lastensuojeluilmoitukseen

Ilmoitus on tehtävä viipymättä

  • aina kirjallisena
  • voi myös tehdä puhelimella, mutta aina myös kirjallinen versio

Lastensuojeluilmoituskaavake (pdf)

Pyyntö lastensuojeluntarpeen selvittämiseksi

Milloin ilmoitus poliisille? ( 25§ )

  • Kaikilla, joilla on velvollisuus tehdä lastensuojeluilmoitus on myös velvollisuus ilmoittaa poliisille
  • kun heillä on tehtävässä tietoon tulleiden seikkojen perusteella syytä epäillä,
  • että lapseen on kohdistunut rikoslain 20.luvussa rangaistavaksi säädetty seksuaalirikos
  • voimassa 1.1.2012 alkaen
  • Ilmoitus on tehtävä sekä poliisille (tutkintapyyntö) sekä lastensuojeluilmoitus (kaavake)
  • Asiasta on ilmoitettava myös huoltajalle paitsi silloin, jos on epäilys, että syyllinen on lapsen lähipiiristä
  • Tutkintapyyntölomake (docx)
  • Lastensuojeluilmoituskaavake (pdf)

Miten tieto kulkee?

  • Lastensuojeluilmoituksen jälkeen on 3 kuukautta aikaa selvittää tilannetta
  • Koululta voidaan ilmoituksen jälkeen olla yhteydessä Seija Tihiseen ja antaa väliaikatietoja
  • Lastensuojeluasiakkuus ei tule tietoon koululle, jos asia ei suoranaisesti liity kouluun

Miten lastensuojeluasiakkuus alkaa?

lastensuojelu

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland