EN | RU | FI

Lastensuojelu oppilashuollon tukena

Lastensuojeluilmoitus ( 25§)

 • Ilmoitus on tehtävä lapsesta, jonka tilanne edellyttää lastensuojelutarpeen selvittämistä
 • Ilmoituksen tekijän nimi tulee yleensä tiedoksi lapselle ja perheelle
 • Ilmoituksen tekijän on kerrottava huoltajalle ilmoituksen tekemisestä
 • Ilmoituksen tekee se, jolla huoli herää

Syitä voi olla

 • vanhempien alkoholinkäyttö, lapsen pahoinpitely eli huoli lapsen kehitystä vaarantavista olosuhteista
 • huoli lapsen huolenpidon tai hoidon puutteesta
 • huoli lapsen omasta toiminnasta, joka voi olla vaarakasi hänelle itselleen tai muille
 • poissaolot koulusta eivät yksistään ole syy lastensuojeluilmoitukseen

Ilmoitus on tehtävä viipymättä

 • aina kirjallisena
 • voi myös tehdä puhelimella, mutta aina myös kirjallinen versio

Lastensuojeluilmoituskaavake (pdf)

Pyyntö lastensuojeluntarpeen selvittämiseksi

Milloin ilmoitus poliisille? ( 25§ )

 • Kaikilla, joilla on velvollisuus tehdä lastensuojeluilmoitus on myös velvollisuus ilmoittaa poliisille
 • kun heillä on tehtävässä tietoon tulleiden seikkojen perusteella syytä epäillä,
 • että lapseen on kohdistunut rikoslain 20.luvussa rangaistavaksi säädetty seksuaalirikos
 • voimassa 1.1.2012 alkaen
 • Ilmoitus on tehtävä sekä poliisille (tutkintapyyntö) sekä lastensuojeluilmoitus (kaavake)
 • Asiasta on ilmoitettava myös huoltajalle paitsi silloin, jos on epäilys, että syyllinen on lapsen lähipiiristä
 • Tutkintapyyntölomake (docx)
 • Lastensuojeluilmoituskaavake (pdf)

Miten tieto kulkee?

 • Lastensuojeluilmoituksen jälkeen on 3 kuukautta aikaa selvittää tilannetta
 • Koululta voidaan ilmoituksen jälkeen olla yhteydessä Seija Tihiseen ja antaa väliaikatietoja
 • Lastensuojeluasiakkuus ei tule tietoon koululle, jos asia ei suoranaisesti liity kouluun

Miten lastensuojeluasiakkuus alkaa?

lastensuojelu

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland