EN | RU | FI

Tehostettu tuki

 • käytössä kaikki esi-ja perusopetuksen tukimuodot
 • se on jatkuvaa, intensiivistä tukea
 • tehostetussa tuessa on käytössä useampi tukimuoto samanaikaisesti
 • oppilas saa tuen pääosin omassa luokassaan
 • oppilas voi saada tukea eriyttävässä ryhmässä
 • oppilas voi saada tukea myös pienryhmässä omassa koulussa
 • oppilas voi opiskella opetuksen erityisä painoalueita, joista on tarkemmin kohdassa 4

Pedagoginen arvio

 • laadinnasta vastaa luokanopettaja tai aineenopettaja erityisopettajan tuella
 • arvion laadintaa osallistuvat myös oppilas hänen huoltajansa 
 • pedagoginen arvio käsitellään oppilashuoltoryhmässä moniammatillisesti
 • käsittely kirjataan oppilashuoltoryhmän pöytäkirjaan
 • päätös tehostetun tuen aloittamisesta kirjataan oppilashuoltoryhmän pöytäkirjaan
 • pedagoginen arvio arkistoidaan koululle

Oppimissuunnitelma

 • luonteeltaan pedagoginen asiakirja, joka arkistoidaan koululle
 • laaditaan mahdollisimman pian oppilashuoltoryhmän käsittelyn jälkeen
 • oppilas ja huoltaja ovat mukana laatimisessa
 • oppimissuunnitelma annetaan myös kotiin

Arviointi

 • vähintään kerran lukuvuodessa
 • aina tuen tarpeen muuttuessa

Siirtyminen yleisen tuen piiriin

 • laaditaan uusi pedagoginen arvio
 • käsitellään oppilashuoltoryhmässä
 • päätös kirjataan oppilashuoltoryhmän pöytäkirjaan
 • oppilas jatkaa yleisen tuen piirissä
 • oppilaan edistymistä seurataan yleisen tuen oppimissuunnitelmalla

Lomakkeet

Apua arviointiin (Word-tiedostoja)

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland