EN | RU | FI

Yleinen tuki

Oppimisessa ja koulunkäynnissä ilmeneviin tuen tarpeisiin vastataan opetusta

 • eriyttämällä
 •  opettajien yhteistyöllä
 •  opetusryhmiä joustavasti muuntelemalla
 • yksilö – ja pienryhmäopetuksella
 • osa-aikaisen erityisopettajan tuella
 • tukiopetuksella
 • koulunkäyntiavustajan tuella
 • Oppilaalle laaditaan yleisen tuen aikana oppimissuunnitelma, kun tukitoimia järjestetään hänelle säännöllisesti ja kohdennetusti
 • yleinen tuki järjestetään oppilaan lähikoulussa
 • voidaan hyödyntää oppilashuoltoryhmän moniammatillista osaamista, kuten (koulu) psykologin ja kuraattorin tai sosiaalityöntekijän palveluja
 • ei tarvitse oppilashuoltoryhmän päätöstä
 • laatimisesta vastaa oppilaan luokanopettaja tai aineenopettaja

Lomakkeet

Apua arviointiin (Word-tiedostoja)

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland