EN | RU | FI

Ilmailukeskuksen säädökset

Pudasjärven lentopaikan, EFPU, pysyväismääräykset, LPM-PU, on määräyskokoelma, joka käsittää lentopaikka-alueella tapahtuvaan toimintaan pysyvästi vaikuttavat Pudasjärven kaupungin julkistamat määräykset ja ohjeet. Pysyväismääräys on voimassa, ellei toisin ilmoiteta, ao. julkaisusivun yläreunaan merkitystä päivämäärästä lukien.

LPM-PU jaetaan lentopaikalla toimiville yksiköille. Jakelusta ja muutospalvelusta vastaa lentopaikan päällikkö, jolta myös lisäkappaleita on saatavissa.
Pudasjärven lentopaikan lyhytaikaiset tai satunnaisluonteiset ohjeet ja tiedotukset annetaan erikseen. Tiedotukset jaetaan lentopaikalla toimiville kerhoille, ja ne ovat nähtävissä lentopaikan ilmoitustaululla.

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland