EN | RU | FI

Pudasjärven kelkkaurapooli

Kelkkaurapoolin tehtävät

Kelkkaurapoolin tavoitteena on edistää moottorikelkkailua ja lisätä siitä saatavia matkailutuloja huoltamalla moottorikelkkaurien talviaikaista kuntoa kulloinkin käytössä olevien voimavarojen puitteissa.

Moottorikelkkailureitillä on maastoliikennelain (1710/95) nojalla perustettu yleinen käyttöoikeus ajaa moottorikelkalla lumipeitteen aikaan. Moottorikelkkailureitti rinnastetaan tieliikennelain mukaiseksi tieksi ja sillä on liikennesäännöt kuten muillakin teillä. Moottorikelkkailureitti edellyttää aina kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksymää reittisuunnitelmaa sekä lisäksi reitin pitäjän ja maanomistajien välisiä kirjallisia sopimuksia tai reittitoimitusta.

Kaupunki on keskeisessä asemassa reittihankkeiden toteuttajana. Kuntaorganisaatiolla on parhaat mahdollisuudet hallita laajoja ja useiden osapuolien yhteistyötä edellyttävää hanketta. Reittihankkeissa tarvitaan sekä rahoitusta että työvoimaa, joita moottorikelkkakerhoilla tai muilla reitin pitäjiksi soveltuvilla yhteisöillä ei yleensä ole. Ympäristökeskuksia tarvitaan hankkeissa jo lainkin perusteella. Maanmittaustoimistot tarjoavat viranomaistehtävän eli reittitoimituksen tekemisen lisäksi monipuolisia maankäyttöpalveluja helpottamaan reittien perustamista.

Maastoliikennelain tavoitteina on vähentää maastoliikenteestä aiheutuvia haittoja ja parantaa liikenneturvallisuutta. Näitä lain tavoitetta pyritään osittain toteuttamaan ohjaamalla moottorikelkkailu yhä tehokkaammin virallisille moottorikelkkailureiteille, jotka sijoitetaan mahdollisimman vähän haittaa aiheuttaville alueille. Perustamalla moottorikelkkailureittejä saadaan luvaton ja ympäristölle häiriötä aiheuttava kelkkailu ohjattua yleisille reiteille, joilla kelkkailua on helpompi valvoa.

Urien kunnossapito

Pudasjärven kelkkaurapooli on antanut Pudasjärven kaupungin alueen kelkkareittien hoidon urakalla tehtäväksi Syötteen Maansiirto Oy:lle.

Kelkkaurien kunnostus on tehtävä kelkkaurapoolin johtokunnan antaman aikataulun mukaisesti, sekä johtokunnan nimeämän yhteyshenkilön kelkkauran tasosta antamien ohjeiden mukaisesti.

Kunnostusyrittäjän tulee yhdessä kelkkaurapoolin edustajan kanssa suunnitella työtehtävän hoitaminen siten, että se palvelee mahdollisimman hyvin alueen kelkkaurareitistön käyttäjiä koko kauden.

Kesäisin Metsähallitus parantaa reittien pohjia ja tekee kunnostustöitä siltoihin sekä opasteisiin. Taukopaikkojen huoltoa ja ylläpitoa Metsähallitus kattaa Villin Pohjolan ulkopaikkakuntalaisille maksullisilla kelkkauraluvilla.

Sopimus Pudasjärven kelkkaurien kunnossapidosta

Ensimmäinen sopimus allekirjoitettiin 26. tammikuuta 1996.
Mukana ovat seuraavat yritykset ja yhteisöt :

Pudasjärven kaupunki Timpan Kurkihirsi
Profin Oy Tunturihotelli Iso-Syöte
Koskitraktori Kiinteistöhuolto Riekki Oy
Pärjänkievari Pienkonehuolto Keskiaho Oy
Neste Pudasjärvi Rytingin Lähikauppa
Hakamajat Syötteen Maansiirto Oy
Hotelli Pikku-Syöte
ABC Koillis-Portti
Pudasjärven Rauta- ja LVI-tarvike Articson Oy
Syöte Restaurant Ravintola Romekievari EräOhto Oy
Tunturimarket Rakennustarvike ja konevuokraus
Kiinteistöneliö Antti Lehto Hotelli Kide
Syötteen keskusvaraamo Syötecamping


Mikäli Sinä olet kiinnostunut

parantamaan kelkkailureitistön kuntoa, voi osallistua kelkkaurapoolin kustannuksiin seuraavasti.

  1. Liittyä kelkkaurapoolin jäseneksi. Tiedustelut: Heino Ruuskanen 0400 346 097
  2. Maksamalla tällä pankkisiirrolla tukimaksun kelkkaurapoolille

Moottorikelkkareittien ja -urien lisääntyessä Pudasjärven kaupungin alueella tarvitaan tukieuroja lisää runsaasti. Tavoitteena on saada mukaan yhtymään kaikki yritykset ja yhteisöt, jotka hyötyvät kelkkailusta.

Kelkkaurapoolin johtokunnan jäsenet 2020-2021

Heino Ruuskanen Pudasjärven kaupunki
Outi Nivakoski Pudasjärven kaupunki
Markus Pyttynen Syötekeskus
Pentti Riekki Kiinteistöhuolto Riekki
Tiina Saarela Syötteen Keskusvaraamo
Jarkko Karjalainen Syötteen mökkiläisyhdistys
Perttu Puolakka Tunturimarket
Markku Rytinki Syötecamping
Ilkka Kurkela  
Joona Österberg  

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland