EN | RU | FI

Moottorikelkkareitit ja -urat

Pudasjärveltä lähtee ura Syötteelle ja virallinen moottorikelkkareitti Ylikiiminkiin saakka. Oulusta pääsee täten virallisia reittejä pitkin Pudasjärvelle ja sitä kautta Syötteelle. Syötteeltä lähtevät reitit Ranualle, Taivalkoskelle, Posiolle ja Puolangalle, eli Iso-Syötteen voi sanoa toimivan Pudasjärven kelkkailun solmukohtana. Pääasiallisesti Pudasjärven kelkkareitit ovat Metsähallituksen mailla olevia uria, joille ulkopaikkakuntalaiset tarvitsevat Metsähallituksen uraluvan. Pudasjärvi - Ylikiiminki välille lupaa ei kuitenkaan tarvitse, sillä se on virallinen kelkkareitti.

Urien ja reittien pituudet

Pudasjärvi - Ylikiiminki 87 km
  Virallinen reitti, jota kautta pääsee mm. Ouluun.

Pudasjärvi-Syöte 58 km
Pudasjärven kelkkaurapoolin kunnossapitämä ura. Kunnostetaan useita kertoja talven aikana tampparilla.

Syöte-Ookastoppi 26 km
Urapoolin useasti talven aikana tampparilla kunnossapitämä ura.

Ookastoppi – Puolangan raja 59 km
Uraa ei kunnosteta kauden 2017-2018 aikana. Suhteellisen vähän käytetty ura, joten siellä saattaa toisin ajoin päästä pöllyttämään umpista.

Syöte-Posion raja (Pärjänjoki) 16 km
Urapoolin muutamia kertoja talvessa tampparilla kunnostama ura.

Syöte-Ranuan raja 51 km
Muutamia kertoja talven aikana tampparilla kunnostettava ura. Uran varresta löytyy Rytingin kauppa, josta saa elintarvikkeita ja polttoainetta.

Syöteympyrä 22 km
Eniten kunnostettu ja pisimpään keväällä auki oleva ura, joka kiertää Syötteen lähialuetta. Kesällä 2008 peruskunnostettu: rakennettu ojien ylityksiä, levennetty ja asennettu koko Syötteen alueelle uudet opasteet. Kesällä 2009 valmistui reitin yhteyteen taukopaikka, Kettutupa.

Syöte-Pytkynharju 7 km
Syötteeltä Pudasjärvelle olevan uran varressa. Kunnostus useita kertoja kauden aikana.

Syöte-Rytingin kauppa 30 km
Syöte-Ranua -uran etappi. Kunnostetaan tampparilla useamman kerran kauden aikana.

Pudasjärvi-Rytingin kauppa 67 km
Pudasjärveltä Syötteelle menevältä uralta haarautuu Ranualle menevälle uralle ennen Syötettä. Kunnostukset Pudasjärvi – Syöte ja Syöte – Rytingin kauppa/Ranuan raja -aikataulujen mukaan.

Pudasjärvi-Tauon paikka (ent.  Niemitalon Juustola) 35 km
Ylikiimingin reitin etappi, joka haarautuu virallisesta moottorikelkkareitistä. Tauon paikasta löytyy lähikauppa, ravintola ja kahvio.

Pudasjärvi-Livon kylä 30 km
Ura haarautuu n. 13 km Pudasjärveltä Syötteelle menevältä uralta kohti Livon kylää. Kylän koululta löytyy kahvio, josta saa myös elintarvikkeita. Kunnostus Pudasjärvi – Syöte välillä urapoolin tampparilla ja siitä haarautuvan pätkän kunnossapidon hoitaa Livon kylätoimikunta lanalla. Uran varrelta löytyy laavu.

Pudasjärvi-Oulu/Yli-Ii- Ii 65 km
Ura haarautuu n. 13 km Pudasjärveltä Syötteelle menevältä uralta kohti Livon kylää ja edelleen Siuruan kautta Yli-Iihin. Livon ja Yli-Iin väliltä löytyy laavu tauon pitämiseen.

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland