EN | RU | FI

Psykoedukatiivinen mielen hyvinvoinnin opas maahanmuuttajille suunnatussa opetuksessa

Mielen hyvinvointi on olennainen osa terveyttä. Se on voimavara, joka auttaa kohtaamaan arjen haasteet ja erilaiset elämäntilanteet. Pakolaisuuteen tai turvapaikan hakemiseen liittyvä maahanmuutto on ihmiselle hyvin traumaattinen kokemus. Se sisältää luopumisen kotimaasta, omasta kodista, läheisistä ihmisistä, työstä, kaikesta siihen mennessä rakennetusta elämästä ja jopa omasta identiteetistä. Maahanmuuttoa edeltävät usein omat ja läheisten väkivaltakokemukset, kidutus, vaino ja pelko hengissä selviytymisestä. Maahanmuuton jälkeen uuden elämän rakentaminen vieraassa ympäristössä muukalaisena ilman kielitaitoa on vaativaa ja kuormittavaa. Kaikki nämä riskitekijät johtavat helposti psyykkisiin ongelmiin ja sairastumiseen.

Mielen hyvinvoinnin oppaassa keskitytään mielen hyvinvointia tukevien asioiden esille tuomiseen, mahdollisten mielenteNeyden ongelmien havainnointiin sekä tiedon lisäämiseen itseavusta. Lisäksi oppaassa kuvataan maahanmuuton psyykkisen prosessin vaikutuksia kotoutumiseen sekä pohditaan myös kriisejä ja miten kriiseistä selvitään. Oppaassa käsitellään myös seksuaalisuutta osana mielen hyvinvointia.

Opas sisältää luentomateriaalin tueksi kootun tekstiosion, jota hyödynnetään opetuksessa. Oppaasta löydät harjoituksia, joista voit valita oman ryhmäsi tarpeisiin sopivat Lopussa olevasta lähdeluettelosta löydät halutessasi lisätietoja teemoihin liittyen.

Oppaan avulla toteuttamasi opetus lisää maahanmuuttajien tietoutta ja ymmärrystä kehon ja mielen hyvinvoinnista sekä itseavun keinoista. Keinot voivat olla pieniä arjen menetelmiä tai yhdessä tehtäviä harjoituksia. Opas on tarkoitettu kaikille maahanmuuttajien kanssa toimiville, jotka haluavat lisätä maahanmuuttajien tietoutta mielen hyvinvointiin liittyvistä asioista.

Oppaassa on hyödynnetty Suomen mielenteNeysseuran MielenteNeyden ensiapukoulutuksen ja Turun kriisikeskuksen Serene -materiaaleja.

Opas on tuotettu PudasjäNen kaupungin Mieli-hankkeessa. Mieli-hankkeen tavoitteena oli maahanmuuttajien psyykkisen hyvinvoinnin ja mielenteNeyden tukeminen sekä tiedon lisääminen. Hankkeen tavoitteisiin kuului myös oikea-aikaisen tuen ja hoitoon ohjaamisen edistäminen.

Oppaan ovat rahoittaneet Turvapaikka, - maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto ja Pudasjärven kaupunki.

Koulutusmateriaalit

Varsinainen materiaali on Powerpoint-tiedosto, selite on pdf. Esitteet ovat pdf-tiedostoja.

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland