EN | RU | FI

Nuorisotoiminta

Riehakasta nuorisoa

Nuorisotyön tehtävänä on parantaa nuorten elinoloja ja luoda edellytyksiä nuorten kansalaistoiminnalle. Lisäksi tarkoituksena on edistää sukupolvien, sukupuolten ja Suomen alueiden välistä tasa-arvoa, suvaitsevaisuutta ja kulttuurien moninaisuutta sekä luonnonkäytön kestävän kehityksen turvaamista.

Seuraa Facebook- ja Instagram -sivujamme, niin pysyt tilanteen tasalla!

Nuorisopalvelut & Nuorisotilat

PL 10, Varsitie 1 (Hyvän olon keskus Pirtti)
93101 Pudasjärvi

Henkilöstön yhteystiedot
Facebook

Toimeenpanosta vastaava viranhaltija

Nuorten palveluiden koordinaattori

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland