EN | RU | FI

Kehittämis- ja toimintatuet

Kolikoita

Pudasjärven kaupunki on varannut vuosittain talousarvioon erillisen määrärahan kehittämis- ja toimintatukiin.

Vuosi 2021

Pudasjärven kaupunginhallituksen päätös 15.12.2020 §412:

  • Kehittämis-ja toimintatukien osalta painotetaan vuonna 2021 yhteisöllisyyttä ja osallisuutta lisäävää toimintaa. Painopisteenä on hyvinvointiin, asumisviihtyisyyden parantamiseen, paikallisuuteen, luontoarvojen huomioimiseen ja turvallisuuteen liittyviä asioita.
  • Erityisesti suositellaan hyödyntämään paikallisia vahvuuksia ja tarjontaa. Yhdessä tehtävien retkien osalta tukea voidaan myöntää paikkakunnan sisällä tapahtuviin matkoihin.
  • Pudasjärven kaupungin kehittämis- ja toimintatuilla tehdyistä toimista ja tapahtumista tulee viestiä eri tavoin.
  • Tukea eivät voi hakea poliittiset tai uskonnolliset yhdistykset.
  • Määrärahoista varataan koeluontoisesti vuodelle 2021 Kansalaisopiston järjestämiin erikseen sovittaviin erityisryhmien kerhoharrastuksiin yhteensä 8 000 €. Osallistujien ei tarvitse hakea tukea erikseen vaan laskutus hoidetaan kaupungin sisäisenä laskutuksena. Hinta sisältää sekä kurssimaksut että kurssin tarvikkeet, polttomaksut yms.

Ohjeita vuodelle 2021 tukea saaneille

Muutoshakemus vuodelle 2021 myönnettyyn tukeen

Mikäli vuoden aikana tulee tarvetta pyytää muutosta saatuun tukeen, niin nyt siihen on oma lomake:

https://www.pudasjarvi.fi/kaupungin-palvelut/yhdistystoiminta/avustukset-ja-tuet/kehittaemis-ja-toimintatuet/lomakkeet

Kun täytätte muutoshakemuslomakkeen, niin

  • täytätte sen koko hakemuksen osalta
  • tämä lomake syrjäyttää aiemmin täytetyn hakulomakkeen
  • mikäli tästä tulee myönteinen viranhaltijapäätös, niin tätä lomaketta käytetään pohjana, kun tarkastamme lähettämäänne selvitystä vuoden aikana käytetystä tuesta ensi keväänä

Muutoshakemuksen lähettäminen

  1. Huom! Muutoshakemuksen palautusaika on muuttunut. Lähettäkää se 10.11.2021 klo 16.00 mennessä. Mieluummin kuitenkin heti, kun tiedätte, että alkuperäinen suunnitelma ei toteudu. 
  2. Aineisto toimitetaan ensisijaisesti Turvasähköpostilla https://www.turvaposti.fi/viesti/pudasjarvi.toimintatuki. Paperiaineiston voi toimittaa kaupungintalon asiakaspalveluun.

Selvitys vuoden 2021 tuen käytöstä  

Vuoden 2022 tukihaku 

Pudasjärven kaupunki on varannut vuosittain talousarvioon erillisen määrärahan kehittämis- ja toimintatukiin. Vuoden 2022 talousarvion valmistelu on menossa. 

Kehittämis- ja toimintatukien työryhmä valmistelee asiaa yhteisövaliokunnan ohjauksessa syksyn aikana. Yhteisövaliokunta antaa ohjausesityksen kaupunginhallitukselle, joka päättää asiasta marras-joulukuussa. Ehtona on, että kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarvion 2022 joulukuussa.

Lisätiedot

Palvelusuunnittelija Sinikka Mosorin, puh. 040 504 3861 (yhdistykset/rekisteröimättömät ryhmät)

Kulttuurisuunnittelija Birgit Tolonen, puh. 040 585 6229 (yksityiset)

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland