Kaupunginjohtajan työn arviointi 2021

18.2.2022

Kaupunginhallitus ja valtuuston puheenjohtajisto on suorittanut johtajasopimuksen mukaisen vuotuisen kaupunginjohtajan työn tulosten arvioinnin tammikuussa 25.1.2022 kaupunginhallituksen kokouksessa. Ennen kokousta luottamushenkilöt ovat saaneet antaa arvionsa Webropol -kyselyn avulla johtajasopimuksen mukaisten tehtävien ja painopisteiden hoitoa koskeviin kysymyksiin.

Kyselyn tuloksien ja kaupunginhallituksen kokouksessa käydyn keskustelun pohjalta yhdessä kaupunginjohtajan kanssa todettiin, että luottamushenkilöt katsovat edelleen kaupunginjohtajan onnistuneen tehtävissään pääosin hyvin tai erinomaisesti. Luottamushenkilöt ovat erityisen tyytyväisiä siihen, että aiempien vuosien tapaan jo asioiden valmisteluvaiheessa kaupunginjohtaja tuo ennakoivaa tietoa hallituksen jäsenille ja puheenjohtajistolle. Samoin kaupunginjohtajan panos elinkeinojen kehittämisessä ja yhteistyössä yritysten kanssa saa erityisen hyvät arviot. Kaupunginjohtaja on onnistunut työssään aiempia vuosia paremmin kaupungin talouden, Oulunkaaren omistajaohjauksen ja hyvinvointialueuudistuksen liittyvään kaupunkia koskevaan valmisteluun ja tiedottamiseen liittyen. Yhdessä todettiin myös, että koronarajoitustoimien valmistelu sekä hyvinvointialuevalmistelua koskevien ylimääräisten työtehtävien hoitaminen on vaikuttanut siihen, että normaaliajan työtehtäviin ja asetettuihin tavoitteisiin pääsemiseen on ajoittain jäänyt liian vähän työaikaa käytettäväksi.

Johtajasopimuksessa sovittu vuotuinen kaupunginjohtajan ja kaupunginhallituksen puheenjohtajan välinen kehittymiskeskustelu on myös toteutettu. Se vastaa muiden kuntatyöntekijöiden kehityskeskustelua ja on otettu edellisellä valtuustokaudella käyttöön Kuntaliiton suosituksen mukaisesti myös Pudasjärvellä. Siinä paneudutaan tarkemmin kaupunginjohtajan henkilökohtaisiin tavoitteisiin osaamisen ja työhyvinvoinnin edistämisessä. Kehittymiskeskustelu on toteutettu helmikuussa 2022.

Pudasjärvellä 17.2.2022

Tomi Timonen
Kaupunginjohtaja

Vesa Riekki
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja

Last modified: 18.2.2022

Comments are closed.