Kaupunginjohtajan työn tulosten arviointi vuodelta 2022

26.1.2023

Kaupunginhallitus ja valtuuston puheenjohtajisto ovat suorittaneet kaupunginjohtajan kanssa johtajasopimuksen mukaisen vuotuisen kaupunginjohtajan työn tulosten arvioinnin 24.1.2023 kaupunginhallituksen kokouksessa. Ennen kokousta luottamushenkilöt ovat antaneet arvionsa webropol -kyselyn avulla johtajasopimuksen mukaisten tehtävien ja painopisteiden hoitoa koskeviin kysymyksiin.

Kyselyn tuloksien ja kaupunginhallituksen kokouksessa käydyn keskustelun pohjalta yhdessä kaupunginjohtajan kanssa todettiin, että luottamushenkilöt katsovat edelleen kaupunginjohtajan onnistuneen tehtävissään pääosin hyvin.

Hyvin tai erinomaisesti kaupunginjohtaja on onnistunut kannustavan kotiseutuhengen edistämisessä ja myönteisen kuntakuvan ylläpitämisessä ja kehittämisessä sekä kaupungin elinkeinopolitiikan kehittämisessä. Myös asumiseen, työntekoon ja yrittämiseen liittyvät kehittämisasiat ovat näkyneet hyvin kaupunginjohtajan työssä ja onnistumisissa. Toisaalta kyselyn tuloksissa näkyi aiempia vuosia enemmän hajontaa.

Kaupunginhallituksen kokouksessa käydyssä palautekeskustelussa yhdessä todettiin, että monet asiat tulivat nopeasti ja tiukkojen aikataulurajojen puitteissa päätettäviksi ja valmisteluaikaa oli normaalia vähemmän. Lisäksi monimutkaisistakin hyvinvointialueuudistukseen liittyvistä asioista piti tehdä ratkaisuja osin puutteellisen tai vielä valmisteltavana olevan tiedon pohjalta. Tämä kuormitti valmistelevaa henkilöstöä laajemminkin. Myös kaupunginjohtajan kalenterihaasteet tunnistettiin. Lisääntynyt etäkokouskäytäntö ja kaupunginhallituksen hybridikokousmalli eivät olleet myöskään omiaan lisäämään kasvokkain käytävää keskustelua ja luottamuksen muodostumista. Edelleen Pudasjärven kaupungin päätöksenteossa on vallalla erittäin hyvä ja keskusteleva ilmapiiri.

Johtajasopimuksessa sovittu vuotuinen kaupunginjohtajan ja kaupunginhallituksen puheenjohtajan välinen kehityskeskustelu on myös toteutettu. Se vastaa muiden kuntatyöntekijöiden kehityskeskustelua ja on otettu edellisellä valtuustokaudella käyttöön Kuntaliiton suosituksen mukaisesti myös Pudasjärvellä. Siinä paneudutaan tarkemmin kaupunginjohtajan henkilökohtaisiin tavoitteisiin osaamisen ja työhyvinvoinnin edistämisessä.

Pudasjärvellä 25.1.2023

Vesa Riekki, kaupunginhallituksen puheenjohtaja
Tomi Timonen, kaupunginjohtaja

Last modified: 3.5.2023

Comments are closed.