EN | RU | FI

Hyvinvointia luonnollisesti
Pudasjärvi on Suomen luonnonmukaisin kasvukaupunki, luonnonantimien ja hirren koti.
Terveyspalvelut   Asukkaille   Koulunkäynti   Työllistyminen   Nuorisopalvelut
Tapahtumat    Varhaiskasvatus
Toimivat yhteydet
Pudasjärvi on Suomen hirsipääkaupunki, jossa mm. maailman suurin hirsikampus. Valokuituverkko kattaa koko kaupungin sekä mahdollistaa toimivat yhteydet asukkaille, yrityksille ja vierailijoille niin kylillä kuin tunturissakin.
Valokuituyhteydet   Kaavoitus   Yrittäminen   Rakennusvalvonta   Palveluhakemisto
Syötteen kansallispuisto    Hisipääkaupunki

Arjen turvaa kunnissa

Arjen turvaa kunnissa -hankkeen päämääränä on muodostaa laaja-alainen hyvinvointi- ja turvallisuusyhteistyön toimintamalli, jolla lisätään arjen turvaa sekä monipuolistetaan palvelutuotantoa harvaan asutulla maaseudulla.

Hankkeen tavoitteena on saattaa toimintamallin avulla kunnassa toimivat tahot tekemään yhdessä töitä asukkaiden hyvinvoinnin ja arjen turvan edistämiseksi. Kunnassa toimivia tahoja ovat järjestöt, kunta, yritykset, kyläyhdistykset, seurakunta, pelastuslaitos, poliisi ja hankkeet.

Tavoitteena on myös hyödyntää tehokkaammin olemassa olevat resurssit ja muodostaa laaja-alaisia palvelukokonaisuuksia. Näiden resurssien yhteensovittamisella ja painopisteen siirtämisellä pyritään korjaavasta työstä ehkäisevään työhön.

Keskeiset välineet tavoitteisiin pääsemiseksi

  •  Kylien hyvinvointi- ja turvallisuuskartoitus ja niistä kumpuavien asioiden sovittaminen kunnan toimintasuunnitelmaan ja talousarvioon.
  • Joko Sinun kylässäsi on tehty hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelma?
  • Järjestöjen, yritysten, kunnan ja hankkeiden palvelujen kartoitus ja saattaminen asukkaitten tietoisuuteen ja käyttöön.
  • Palvelumuotoilu eli käyttäjälähtöiset palvelukokonaisuudet: lapset/lapsiperheet, nuoret, työikäiset ja ikäihmiset.
  • Palvelumuotoilu tehdään yhdessä järjestöjen, kunnan, kyläyhdistysten, yritysten, hankkeiden, seurakunnan, poliisin ja pelastuslaitoksen kanssa.

Yhdeksi työvälineeksi on kehitelty ns. tsekkauslista (Taatusti turvassa-hanke, poske). Listaan on kerätty kyliä ja ihmisiä koskettavia asioita. Rastita tässä oman elämäsi tsekkauslista:

  OK EI
Yleiset tiet    
Sekajätteen keräys    
Kännyköiden kuuluvuus    
Laajakaista    
Asiointiliikenne    
Kotona asumisen tuki    
Kirjasto    
Asumisturvallisuus    
Ensiaputaidot    
Tulipalojen ehkäisy    
Palovaroittimen tarkistus    
Lääkärin vastaanotto    
Vaaralliset paikat    
Kylän yhteistoiminta    

Jos listaa tehdessäsi tuli mieleen, että asioihin pitäisi puuttua ja edistää, ota yhteys kyläsi yhdistykseen. Asukastoiminnan tärkein tehtävä on huolehtia alueensa ihmisten arjen turvallisuudesta ja hyvinvoinnista!

Hankkeen perustiedot

Hankkeen toiminta-aika on 1.1.2012 – 31.12.2014. Hankerahoitus tulee Lapin aluehallintoviraston kautta Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta. Hankkeen hallinnoijana toimii Lapin AVI. Kustannusarvio hankkeelle on 643 800 €, joista kuntien rahoitusosuus on 10%. Pudasjärven lisäksi muita pilottikuntia ovat Kemijärven ja Tornion kaupungit sekä Pelkosenniemen ja Posion kunnat.

Projektityöntekijä
Ritva Kinnula
p. 0400 324 013
ritva.kinnulaatpudasjarvi.fi

Posti- ja käyntiosoite
Pudasjärven kaupunki
Arjen turvaa kunnissa -hanke
PL 10, Varsitie 7
93101 Pudasjärvi

Materiaalia

eu maaseutu avi

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland