EN | RU | FI

Hallintotoiminta

Hallintotoiminta toimii hallintojohtajan alaisuudessa. Se huolehtii kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja tarvittaessa muidenkin kaupungin toimielinten suunnittelu-, valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävistä sekä muista hallintotehtävistä.

Hallintotoiminta tuottaa asiakas- ja yhteispalvelut, henkilöstöpalvelut, talouspalvelut sekä tietohallintopalvelut. Se huolehtii henkilöstön työsuojeluun ja työhyvinvointiin liittyvistä yleisistä toimenpiteistä, Oulunkaaren ympäristöpalveluiden toiminnasta sekä muista kaupunginhallituksen määräämistä tehtäväalueista. Lisäksi se vastaa hanketoiminnan koordinoinnista, kuntamarkkinoinnista, kaupungin viestinnästä, asumisen edistämisestä, työllistämisestä sekä kansainvälisyys- ja maahanmuuttopalveluista.

Tavoitteinaan hallintotoiminnalla on kaupungin vastuulla olevien tehtävien hallinnollisten tukitoimien koordinoinnin ja kokonaisuuden hallinta, asukkaiden osallisuuden edistäminen ja yhteisöllisyyden lisääminen sekä pitkäjänteinen elinvoimaisuuden varmistaminen.

Hallintotoiminnan organisaatio

Kaupunginvaltuusto Mari Kälkäjä
Tarkastustoimi Juha Heikkilä
Kaupunginhallitus Anni-Inkeri Törmänen
Kaupunginjohtaja Tomi Timonen
Kuntayhteistyö Tomi Timonen
Keskustoimisto Seija Turpeinen
Vaalit Pekka Timonen-Nissi
Edunvalvonta Pentti Tuomaala
Henkilöstöhallinto Seija Turpeinen
Oulunkaaren ympäristöpalvelut Henri Pätsi
Työsuojelu Ritva Kinnula
Viestintä ja markkinointi Tuomi-Tuulia Ervasti
Työllisyydenhoito Irina Hallikainen
Kuntouttava työtoiminta Arja Lamminkangas
Työpaja Auri Haataja
Maahanmuuttotyö Sirpa Timonen-Nissi

Kaupunki-info

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland