EN | RU | FI

Tekninen ja ympäristötoiminta

Teknisten palveluiden tehtäviä ovat yhdyskuntasuunnittelupalvelut, kunnallistekniset palvelut, vesi- ja lämpöhuolto, tilapalvelut, puhtaus- ja ruokapalvelut, kaupungin omaisuudesta huolehtiminen, rakentajien palvelut, kaavoitukseen ja kaupungin maankäyttöpolitiikkaan liittyvien päätösten valmistelu ja täytäntöönpano sekä muut kaupunginhallituksen määrittelemät tehtäväalueet.

Tavoitteena teknisillä palveluilla on pitää kaupungin vastuulla oleva toimintaympäristö turvallisena ja hyvin toimivana kokonaisuutena.

Teknisten palvelujen organisaatio

Tekninen johtaja Eero Talala
Rakennusvalvonta Markus Luukkonen
Maankäyttö Markku Mattinen
Kuntatekniikka Pekka Pitkänen
Tilapalvelut Kari Rissanen
Kaukolämpö Sami Vartiainen
Asuntotoimi Jouko Väänänen

Kaupunki-info

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland