EN | RU | FI

Aittojärvi

Aittojärven kylä sijaitsee Pudasjärven länsiosassa. Kylän asutus on keskittynyt suurelta osin Aittojärven ympärille ja Siuruantien varteen. Aittojärvi jakaantuu edelleen pienempiin osiin: varsinainen Aittojärvi, Ypykkäjärvi ja Kyngäs. Siuruan  ja Kipinän kylien ohella Aittojärvi on ensimmäisiä suomalaisasutusta keränneitä kyliä Pudasjärvellä. Kylän alueella sijaitsee myös lukuisia kivikauden aikaisia muinaislöytöjä.

Rakennuskanta on säilynyt perinteisenä etenkin varsinaisessa Aittojärven kylässä ja Ypykkäjärvellä. Pohjois-Pohjanmaan nevalakeuden järvikyläasutuksen tyypillisenä edustajana se on valtakunnallisesti arvokas maisema-alue.

Ostosmatkat suuntautuvat useimmiten keskustaan Kurenalle. Kirjastoauto vierailee kylällä kahden viikon välein. Aittojärven lapset käyvät koulua keskustassa Hirsikampuksella.

Kaupunki-info

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland