EN | RU | FI

Kurenalus

kurenalus

On jopa valtakunnallisesti hyvin harvinaista, että keskusta-alue on säilynyt aivan omannimisenään. Näin on asia Pudasjärvellä, jonka keskusta kantaa nimeä Kurenalus. Nimi juontaa juurensa Iijoen Kurenkoskiin, joitten alapuolelle kylä on kohonnut. Oulu-Kuusamotien rakentaminen siirsi kuntakeskuksen aikoinaan Pudasjärven rannasta tien varteen Iijoen törmälle.

Maisemallisesti kylää hallitsee Iijoki, joka halkaisee sen kahtia itä-länsisuuntaisesti. Joen eteläpuolella sijaitsevat varsinainen keskusta, Rimminkangas, Mursunsaari, Honkasenkangas, Sivakkasuo, Perttala ja Hilturanta. Pohjoispuolen taajamanosia ovat Pietarila, Lakari, Suojalinnan alue, Kellokangas ja Rauhalankangas.

Koska Kurenalus on koko kaupungin hallinnollinen, taloudellinen ja liikenteellinen keskus, on siellä myös sen mukainen palveluvarustus.

Kaupunki-info

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland