EN | RU | FI

Johtoryhmä

Kaupungintalon toimintaa johtaa kaupunginjohtaja. Hän ja päävastuualueiden vastuuhenkilöt sekä kaupunginjohtajan määräämät tulosalueiden johtajat muodostavat johtoryhmän, jonka tehtävänä on tukea ja kehittää kaupungin kokonaisjohtamista. Tulosalueen sisäisen johtoryhmän muodostaa tulosalueen johtaja ja hänen määräämänsä viranhaltijat.

Jäsenet

Tomi Timonen, kaupunginjohtaja
Seija Turpeinen, hallintojohtaja
Juha Holappa, opetus- ja sivistysjohtaja
Eero Talala, tekninen johtaja
Heli Huhtamäki, henkilöstöpäällikkö
Leena Pimperi-Koivisto, Oulunkaaren kuntayhtymän johtaja

Kaupunki-info

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland