EN | RU | FI

Projektit ja hankkeet

Pudasjärven kaupungin projektit on jaettu karkeasti kahteen kokonaisuuteen: työllistämis- ja kehittämisprojekteihin. Rahoitusta projekteihin saadaan erilaisista kansallisista lähteistä ja Euroopan Unionin rahastoista.

Usein projekteihin kerätään myös yksityistä rahoitusta mm. yrityksiltä. Osa hankkeista on myös osallisuus- tai yhteistyöhankkeita, joissa Pudasjärven kaupunki on mukana omalla rahoitusosuudellaan. Tällaisia ovat mm. useat Oulunkaaren kuntayhtymän hankkeet.

Kaupunki-info

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland