EN | RU | FI

Päättyneet hankkeet

Hae
 • Tie- ja liittymäjärjestelyt, VT20 sekä tiet 18755 ja 18777

  Yllämainittu tiesuunnitelma pidetään yleisistä teistä 23.6.2005/503 annetun laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä 27 §:n mukaisesti yleisesti nähtävänä 30 päivän ajan osoitteessa Pudasjärven kaupunki, Varsitie 7, 93100 Pudasjärvi.

  Mahdolliset muistutukset tiesuunnitelmaa vastaan on osoitettava Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukseen ja ne on toimitettava Pudasjärven kaupungille ennen nähtävänä oloajan 29.8. – 30.9.2019 päättymistä, osoitteeseen: Pudasjärven kaupunki PL 10 93101 Pudasjärvi tai sähköpostilla Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

  Liitteet

 • Ympäristölupahakemus, Pietarinlaakso 615-409-4-269

  Pudasjärven kaupungissa on vireillä seuraava ympäristölupahakemus:

  Hakija ja osoite

  Pudasjärven kaupunki, Tekniset palvelut, Varsitie 7, 93100 Pudasjärvi

  Toiminta ja sijainti

  Pilaantumattomien ylijäämämaiden läjittäminen, Pietarinlaakso 615-409-4-269 (os. Riihitie 6), Pudasjärvi

  Pudasjärven kaupunki hakee lupaa uudelle pilaantumattomien ylijäämämaiden läjitysalueelle (maankaatopaikka), joka sijaitsee kiinteistöllä Pietarinlaakso 615-409-4-269. Läjitystoiminnan tarkoituksena on vastaanottaa Pudasjärven kaupungin alueella syntyviä ylijäämämaita, joita ei voida sijoittaa niiden syntypaikoille.

  Suunnitellun läjitysalueen pinta-ala on 3,2 ha ja alueelle sijoitetaan pilaantumattomia maita alle 50 000 tonnia vuodessa. Kokonaisuudessaan alueelle sijoitetaan ylijäämämaita 85 000 m³. Läjitysalueelle ei läjitetä kantoja. Mahdolliset risut käytetään osana täyttöä. Läjitys tapahtuu pääasiassa arkisin klo 7.00-20.00.

  Nähtävänä pito ja muistutusten teko

  Hakemusasiakirjat pidetään nähtävänä Pudasjärven kaupungintalolla, os. Varsitie 7, 16.8.2019–16.9.2019 ja kaupungin internet -sivuilla. Mahdolliset asiaa koskevat muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa kirjallisena 16.9.2019 mennessä osoitteeseen:

  Pudasjärven kaupunki
  Oulunkaaren ympäristölautakunta
  PL 10
  93101 Pudasjärvi
  Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

  Kuulutusaika

  Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 16.8.-16.9.2019 Pudasjärven kaupungin virallisella ilmoitustaululla osoitteessa Varsitie 7, 93100 Pudasjärvi sekä kaupungin internet -sivuilla.

  Lisätiedot

  Ympäristötarkastaja Kati Juurikka, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., p. 040 186 5409

  Liitteet (pdf)

 • Päätös riskiarvioinnin hyväksymisestä, Kipinän vesiosuuskunta

  Kipinän vesiosuuskunta on toimittanut Oulunkaaren ympäristöpalveluille terveydensuojelulain (763/1994) 20 §:n mukaisen hakemuksen riskinarvioinnin hyväksymiseksi. Pienten vesilaitosten tarkastuslistalla laadittu riskiarviointi on tarkoitettu viranomaiskäyttöön, joten sitä ei aseteta nähtäville.

  Kipinän vesiosuuskunta sijaitsee suhteellisen harvaan asutulla alueella, jossa voidaan turvautua poikkeuksellisen kriisin aikana omatoimisuuteen ilman pelkoa laajamittaisesta epidemiasta. 

  Hakemus on kuulutettuna 01.08.2019 – 01.09.2019 Pudasjärven kaupungintalolla (ma-pe klo 8-16) osoitteessa Varsitie 7.

  Niillä, joiden oikeutta tai etua asia koskee, on oikeus tehdä muistutus hakemuksesta. Muilla henkilöillä ja yhteisöillä on oikeus ilmaista mielipide. Mahdolliset asiaa koskevat muistutukset ja mielipiteet, tulee toimittaa kirjallisena 01.09.2019 mennessä osoitteeseen: Pudasjärven kaupunki, Oulunkaaren ympäristölautakunta, PL 10, 93101 Pudasjärvitai sähköpostilla osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

  Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Kalle Oiva puh. 040 660 8311, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 • Päätös riskiarvioinnin hyväksymisestä, Puhoskylän vesiosuuskunta

  Puhoskylän vesiosuuskunta on toimittanut Oulunkaaren ympäristöpalveluille terveydensuojelulain (763/1994) 20 §:n mukaisen hakemuksen riskinarvioinnin hyväksymiseksi. Hakemuksen mukainen riskinarviointi hyväksytään.

  Päätös on kuulutettuna 01.08.2019 – 01.09.2019 Pudasjärven kaupungintalolla (ma-pe klo 8-16) osoitteessa Varsitie 7 ja kaupungin verkkosivuilla.

  Niillä, joiden oikeutta tai etua asia koskee, on oikeus tehdä muistutus päätöksestä. Muilla henkilöillä ja yhteisöillä on oikeus ilmaista mielipide. Mahdolliset asiaa koskevat muistutukset ja mielipiteet, tulee toimittaa kirjallisena 01.09.2019 mennessä osoitteeseen: Pudasjärven kaupunki, Oulunkaaren ympäristölautakunta, PL 10, 93101 Pudasjärvitai sähköpostilla osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

  Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Kalle Oiva puh. 040 660 8311, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 • Päätös riskiarvioinnin hyväksymisestä, Vaalan Vesi ja Lämpö Oy

  Terveydensuojelulain 20 §:n mukainen riskinarvioinnin hyväksyminen.

  Vaalan Vesi ja Lämpö Oy on toimittanut Oulunkaaren ympäristöpalveluille terveydensuojelulain (763/1994) 20 §:n mukaisen hakemuksen riskinarvioinnin hyväksymiseksi. Hakemuksen mukainen riskinarviointi hyväksytään.

  Päätös on kuulutettuna 01.08. – 01.09.2019 Vaalan kunnan ja Pudasjärven kaupungin ilmoitustauluilla ja verkkosivuilla.

  Niillä, joiden oikeutta tai etua asia koskee, on oikeus tehdä muistutus päätöksestä. Muilla henkilöillä ja yhteisöillä on oikeus ilmaista mielipide. Mahdolliset asiaa koskevat muistutukset ja mielipiteet, tulee toimittaa kirjallisena 01.09.2019 mennessä osoitteeseen: Pudasjärven kaupunki, Oulunkaaren ympäristölautakunta, PL 10, 93101 Pudasjärvitai sähköpostilla osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

  Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Kalle Oiva puh. 040 660 8311, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 • Lasten taiteen perusopetuksen infotilaisuus 30.8.3018

  Lasten taiteen perusopetuksen (kuvataide, teatteri, käsityö) infotilaisuus kansalaisopistolla to 30.8.2018 klo 18.00. Lisätietoja tästä linkistä.

 • Yleisötilaisuus, Kurenalan eteläisen osan ja Rimminkankaan asemakaavojen osittainen muutos

  Asemakaavamuutoksen luonnosta sekä katujen yleissuunnitelmia esitellään yleisötilaisuudessa Pudasjärven kaupungintalolla maanantaina 3.9.2018 klo 18.00, osoite Varsitie 7, Pudasjärvi.

  Maanomistajilla ja muilla osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä asemakaavan muutosta valmisteltaessa. Kaavoituksen luonnosvaiheen kuuleminen on jo päättynyt mutta mielipiteensä voi esittää vielä yleisötilaisuudessa.

  Asemakaavan laatijana toimii Sweco Ympäristö Oy ja suunnitelma-alueen liikennesuunnittelijana toimii Plaana OY.

  Lisätietoja antaa maankäyttöinsinööri Markku Mattinen, puh. 0400-389972.

 • Kuntalain 142§:n mukainen kuulutus Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä 7.8.2018

  Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on 7.8.2018 antanut päätöksen 18/0138/1, dnro 00678/18/2204 Irma Ingetin kunnallisasiaa koskevasta valituksesta.

  Valitus on koskenut Pudasjärven kaupunginvaltuuston päätöstä 12.4.2018 § 10.

  Hallinto-oikeuden päätös on nähtävillä Pudasjärven kaupungin asiakaspalvelupisteessä sekä internetsivuilla 8.8.-7.9.2018.

  Pudasjärvellä 8.8.2018
  Pudasjärven kaupunginhallitus

  Liitteet

 • Koulutyön alkaminen

  Koulutyö aloitetaan maanantaina 14.8.2017 seuraavasti:

  • Hirsikampus yhtenäiskoulu klo 9.00 Hirsikampuksella
  • Pudasjärven lukio klo 9.00 Hirsikampuksella
  • Lakarin ja Sarakylän koulut klo 9.00
  • Hirvaskosken, Kipinän ja Syötteen koulut klo 8.30

  Koulukuljetusjärjestelyt hoitaa ja suunnittelee koulun rehtori kuljetussäännösten puitteissa. Jos kuljetuksissa on kysyttävää tai epäselvyyttä, yhteyttä voi ottaa koulun rehtoriin tai koulusihteeriin.

 • Otetaan käyttöön kokeilukulttuuri!

  Hallitusohjelman mukaisesti kokeilukulttuuri on yksi toimintatapojen uudistamisen kulmakivistä. Kokeilu­kulttuuri syntyy halusta ja rohkeudesta kokeilla ja valita erilaisia lähestymistapoja.

  Kokeilutoimintaa toteutetaan kolmella tasolla, jotka ovat 1) strateginen taso (hallituksen valitsemat kokei­lut kuten perustulo, palvelualoite ja vapaakuntakokeilu), 2) kokeilukeskittymien/kumppaneiden taso (sel­lainen kokeilutoiminta, joka edistää hallitusohjelman tavoitteita, mutta jota toteuttavat kunnat, alueet, maakunnat, järjestöt ja elinkeinoelämä), ja 3) ruohonjuuritaso (kansalaisyhteiskunta).

 • Tarjouspyynnöt HILMA:ssa

  Pudasjärven kaupunki ilmoittaa julkisista hankinnoistaan työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämän HILMA-palvelun kautta. Siirry selaamaan Pudasjärven kaupungin hankintoja tästä.

Kaupunki-info

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland