EN | RU | FI

Päättyneet hankkeet

Hae
 • Lasten taiteen perusopetuksen infotilaisuus 30.8.3018

  Lasten taiteen perusopetuksen (kuvataide, teatteri, käsityö) infotilaisuus kansalaisopistolla to 30.8.2018 klo 18.00. Lisätietoja tästä linkistä.

 • Yleisötilaisuus, Kurenalan eteläisen osan ja Rimminkankaan asemakaavojen osittainen muutos

  Asemakaavamuutoksen luonnosta sekä katujen yleissuunnitelmia esitellään yleisötilaisuudessa Pudasjärven kaupungintalolla maanantaina 3.9.2018 klo 18.00, osoite Varsitie 7, Pudasjärvi.

  Maanomistajilla ja muilla osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä asemakaavan muutosta valmisteltaessa. Kaavoituksen luonnosvaiheen kuuleminen on jo päättynyt mutta mielipiteensä voi esittää vielä yleisötilaisuudessa.

  Asemakaavan laatijana toimii Sweco Ympäristö Oy ja suunnitelma-alueen liikennesuunnittelijana toimii Plaana OY.

  Lisätietoja antaa maankäyttöinsinööri Markku Mattinen, puh. 0400-389972.

 • Kuntalain 142§:n mukainen kuulutus Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä 7.8.2018

  Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on 7.8.2018 antanut päätöksen 18/0138/1, dnro 00678/18/2204 Irma Ingetin kunnallisasiaa koskevasta valituksesta.

  Valitus on koskenut Pudasjärven kaupunginvaltuuston päätöstä 12.4.2018 § 10.

  Hallinto-oikeuden päätös on nähtävillä Pudasjärven kaupungin asiakaspalvelupisteessä sekä internetsivuilla 8.8.-7.9.2018.

  Pudasjärvellä 8.8.2018
  Pudasjärven kaupunginhallitus

  Liitteet

 • Koulutyön alkaminen

  Koulutyö aloitetaan maanantaina 14.8.2017 seuraavasti:

  • Hirsikampus yhtenäiskoulu klo 9.00 Hirsikampuksella
  • Pudasjärven lukio klo 9.00 Hirsikampuksella
  • Lakarin ja Sarakylän koulut klo 9.00
  • Hirvaskosken, Kipinän ja Syötteen koulut klo 8.30

  Koulukuljetusjärjestelyt hoitaa ja suunnittelee koulun rehtori kuljetussäännösten puitteissa. Jos kuljetuksissa on kysyttävää tai epäselvyyttä, yhteyttä voi ottaa koulun rehtoriin tai koulusihteeriin.

 • Otetaan käyttöön kokeilukulttuuri!

  Hallitusohjelman mukaisesti kokeilukulttuuri on yksi toimintatapojen uudistamisen kulmakivistä. Kokeilu­kulttuuri syntyy halusta ja rohkeudesta kokeilla ja valita erilaisia lähestymistapoja.

  Kokeilutoimintaa toteutetaan kolmella tasolla, jotka ovat 1) strateginen taso (hallituksen valitsemat kokei­lut kuten perustulo, palvelualoite ja vapaakuntakokeilu), 2) kokeilukeskittymien/kumppaneiden taso (sel­lainen kokeilutoiminta, joka edistää hallitusohjelman tavoitteita, mutta jota toteuttavat kunnat, alueet, maakunnat, järjestöt ja elinkeinoelämä), ja 3) ruohonjuuritaso (kansalaisyhteiskunta).

 • Tarjouspyynnöt HILMA:ssa

  Pudasjärven kaupunki ilmoittaa julkisista hankinnoistaan työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämän HILMA-palvelun kautta. Siirry selaamaan Pudasjärven kaupungin hankintoja tästä.

Kaupunki-info

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland