EN | RU | FI

esrvipuvoimaa 2014 2020ely

Laavu-hankkeen tavoitteena on luoda uusia, innovatiivisia ja ennaltaehkäiseviä hyvinvointi- ja työllisyyspalveluja syrjäytymisen ehkäisyyn. Tavoitteena on luoda myös kestävä ja kustannustehokas malli palvelujen tuottamiseen yhteistyössä kaupungin ja kuntayhtymän sekä kyläyhdistysten ja muiden kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Hankkeen kautta edistetään ja tuetaan syrjäytymisvaarassa olevien tai jo syrjäytyneiden kuntalaisten osallisuutta ja työllistymistä.

Hankkeen toiminnassa jatketaan Kerttu ja Kauko -hankkeen aikana syntynyttä hyvää yhteistyötä kaupungin ja kolmannen sektorin välillä aktivoimalla yhdistyksiä tuottamaan palveluja uusilla tavoilla ja samanaikaisesti työllistämään alueen heikossa työmarkkina-asemassa olevia henkilöitä.

Hankkeen kohderyhmät

  • pitkäaikaistyöttömät
  • syrjäytymisvaarassa olevat kuntalaiset
  • kotiäidit
  • maahanmuuttajat
  • nuoret

Hankkeen asiakkaat ohjautuvat hankkeeseen sekä itsenäisesti että monialaisen verkoston kautta, jonka luominen on osa hanketta (TE.toimistot, Kela, kunnan työllisyyspalvelut, kuntayhtymän sosiaali-ja terveyspalvelut ja kyläyhdistykset).

Toiminta ja tulokset

Hankkeessa kootaan 5-10 hengen ryhmiä, jotka toimivat 6-10 kuukautta. Ryhmän sisällä asiakkaat voivat olla seuraavissa toiminnoissa: alkukartoitus, suunnitelma, yhdistysaktiviteetti, osa-aikatyö, kuntouttava työtoiminta, työkokeilu ja palkkatukityö. Hankkeessa haetaan myös uusia mahdollisuuksia toimia vastuullisena yhteiskunnan jäsenenä.

Tarkoitus on hakea uutta mallia siitä, miten esim. kyläseura voisi järjestää jonkin kunnan palvelun paikan päällä. Hankkeessa on varattu ostopalveluihin rahaa ja tarkoitus on hakea malli, jossa kyläyhdistys voi jatkaa toimintaa hankkeen jälkeen uudella mallilla. Osallistavan budjetoinnin ajatuksena on löytää uusia kumppanuuksia ja tapoja tuottaa palveluja kuntalaisille.

Moniammatillisen ja verkostomaisen yhteistyön avulla haetaan uusia kumppanuuksia ja yhteistyömahdollisuuksia yritysten ja kolmannen sektorin toimijoiden kesken, hankkeessa edetään uuteen malliin vaiheittain ja hankkeen lopussa on tavoitteena päästä sopimuksellisuuteen asti ja toteuttaa osallistavan budjetoinnin toimintamallia sitä kautta.

Yhtenä pilottiyhdistyksenä hankkeessa toimii Korpisen kyläyhdistys, joka on sitoutunut hankkeeseen ja jolla on jo kokemusta työllisyyspalvelujen tuottamisesta.. He ovat työssään toteuttaneet ryhmätoiminnallisuutta ja saavuttaneet sitä kautta hyviä tuloksia pitkäaikaistyöttömien ja erityisen tuen tarpeessa olevien henkilöiden kohdalla.

Projektityöntekijät

Laavuhankkeen projektipäällikkö Tiina Tauriainen aloitti työnsä 1.2.2015 ja projektikoordinaattori Aili Jussila 16.11.2015. Hankkeessa on kaksi suurempaa kohderyhmäkokonaisuutta: Tiinan vastuulla ovat yritykset, yhdistykset sekä muut toimijat, joiden kanssa sopimuksellisuutta ja mallia siihen luodaan parempien ja kattavampien palvelujen tuottamiseksi. Ailin vastuulla on työttömät ja muut kohderyhmään kuuluvat yksilötasolla.

Projektipäällikkö

Tiina Tauriainen

Projektikoordinaattori

Aili Jussila

Laavu-hanke Facebookissa

 

Kaupunki-info

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland