EN | RU | FI

Rakennetaan hirrestä!

Hirrestä kotiaan rakentava ihminen saa olla rauhassa lakien muuttuessakin. Uusissa lakiesityksissä pientalojen hirsirakentamista koskevia energiasäännöksiä lievennetään aiempaan verrattuna ja omakotirakentaminen helpottuu. Tämän kanssa ristiriidassa ovat kuitenkin julkisrakentamista koskevat lakiesitykset, joiden energiatehokkuutta koskevat raja-arvot saattaisivat pahimmillaan tiukentua nykyisistä hyvällä tasolla olevista arvoista niin paljon, että Pudasjärvellä toteutettujen hirsikohteiden tapainen rakentaminen ei olisi enää tulevaisuudessa mahdollista. Tämä olisi iso vahinko niin tuleville tilojen käyttäjille kuin Suomen massiivipuuteollisuudelle.

Nykyiset säädökset mahdollistavat yksiaineisen massiivipuun käytön julkisrakentamisessa niin, että sen hyvät ominaisuudet sekä rakentamisen aikana että rakennuksen käyttöaikana säilyvät, mikä näkyy Pudasjärvellä esimerkiksi viihtyisänä päiväkotina. Lasten ja aikuisten on hyvä hengittää ja mukava olla näissä lämpö- ja kosteusolosuhteiltaan toimivissa tiloissa.  

Rakentamisessa energiatehokkuutta kannattaa tarkastella ei vain rakennuksen käytönaikaisena energiankulutuksena vaan koko elinkaaren ajalta. Materiaalina massiivipuu sitoo itseensä hiilidioksidia noin kaksi kertaa oman painonsa ja se sisältää runsaasti energiaa, joka voidaan elinkaaren loppuvaiheessa ottaa käyttöön. Useimpien muiden rakennusmateriaalien käyttö kuluttaa energiaa, ei varastoi sitä. Lisäksi yksiaineiset massiivipuurakenteet osaavat luonnostaan säädellä itse kosteuttaan, joten rakennusten ylläpito ei vaadi monimutkaisia teknisiä ratkaisuja ja jatkuvia tarkkoja säätöjä toimiakseen oikein. Tämä pidentää hirsirakennusten elinkaarta vähentämällä korjausten ja uudisrakentamisen tarvetta, mikä Pudasjärvellä ymmärrettiin.

Hirren kierrätettävyys ja jatkokäyttö ovat myös omaa luokkaansa. Massiivipuurakenteiden eduksi niin energiakulutuksen kuin muiden kustannusten osalta voi tietenkin laskea myös sen, että on tutkittu, että niissä ihmisillä sujuu työ tehokkaammin ja terveysongelmia on keskimäärin vähemmän kuin muista materiaaleista rakennetuissa taloissa. Rakennusten kosteusongelmien aiheuttamat sote-kustannukset ja niiden hoitoon käytettävä energia- ja rahamäärä on Suomessa iso, ja modernit massiivipuurakenteet ovat yksi osa ratkaisua näihin ongelmiin.

Hirren kohdalla pitäisikin ehkä puhua hirsi 2.0-rakenteista, sen verran uudet ratkaisut eroavat perinteisestä sinänsä erinomaisesta hirsirakentamisesta. Uusilla ratkaisuilla saadaan esimerkiksi painuminen hallintaan ja jopa poistettua ja asukkailla ja päiväkotilapsilla on lämmin joka nurkassa.

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland