EN | RU | FI

Hankkeen tavoitteet, toteutus ja tulokset

 • edistää hirsirakentamista erityisesti julkisessa rakentamisessa
  • tukea hirsiteollisuuden markkinointia ja kehitystä
  • luoda edellytyksiä uusien yritysten synnylle
  • laajentaa hirren hyödyntämistä Pudasjärven infrastruktuurin kehittämisessä
 • vahvistaa Pudasjärven imagoa kansainvälisenä hirsirakentamisen keskuksena
  • hirsirakentamisen seminaarien järjestäminen
   • syksy 2016 hirsirakentamisen seminaari
 • informaatiopaketit ja esittelyaineistot hirren hyödyntämisestä ja hirsirakentamisesta
  • sähköiset, printti
 • tuotteistetaan Pudasjärven hirsirakentaminen (historia, nykypäivä) matkailua tukevaksi tuotteeksi
  • esittely- ja koulutuspaketit matkailijoille ja alan ammattilaisille
   • sis. vierailuiden oheistoiminnot
  • kohderyhmät esim. kunnalliset päättäjät ja rakennusten käyttäjät, rakennusalan ammattilaiset ja opiskelijaryhmät
  • suomalaiset ja kansainväliset
  • tukee alueen matkailun ympärivuotisuutta

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland