EN | RU | FI

Puhujat

Petri Sirvio

Seminaarin juontaa Petri Sirviö, jonka johdolla luova kaaos muuttuu luovaksi järjestykseksi. BusinessOulussa luovien alojen asiakkuuspäällikkönä työskentelevälle kulttuuripersoonalle kulttuuria on kaikki, mihin eläin ei pysty, taiteen lisäksi vaikkapa rakennettu ympäristö tai elinkeinoelämän kokonaisuus. Sirviö tähtää toiminnallaan kestävän hyvinvoinnin edistämiseen ja moniäänisen vuoropuhelun luomiseen.

timonen tomi

Tomi Timonen palasi kotikuntaansa, kun hänet vuonna 2014 valittiin kaupunginjohtajaksi. Julkisen rakentamisen laadun ja erityisesti hirsirakentamisen kehittäminen kiinnostaa Timosta sekä kaupungin hyvinvointitekijänä että merkittävänä taloudellisena investointina.

Pudasjärvi teki vuonna 2015 periaatepäätöksen selvittää julkisessa rakentamisessa hirsirakentamisen ensimmäisenä vaihtoehtona. Hirsirakennushankkeiden valmistelun johtaminen on ollut iso ja mieluista osa Suomen hirsipääkaupungin kaupunginjohtajan työtä.

Esitys

Mark Hughes

Suomessa vuodesta 2006 asunut britti Mark Hughes on puutekniikan professori Aalto-yliopistosta biotuotteiden ja biotekniikan laitokselta. Hän on puun ja puualan monipuolinen ymmärtäjä, joka on johtanut useita monialaisia puun ominaisuuksia ja vaikutuksia tutkivia tutkimusryhmiä. Häntä kiinnostavat erityisesti kiertotalous, resurssiviisas rakentaminen sekä energiatehokkuus. Hänen julkaisuluetteloonsa kuuluu yli 100 julkaisua ja hän on pidetty puhuja.

Hughesin esitys on englanninkielinen.

Esitys

Tiina Vainio Kaila

Tekniikan tohtori Tiina Vainio-Kaila selvitteli viime vuonna Aalto-yliopistossa julkaistussa väitöskirjatyössään “Antibacterial properties of Scots pine and Norway spruce” puupintojen antibakteerisia vaikutuksia. Nykyisi hän toimii tutkimus- ja tuotekehityspäällikkönä Woodiolla, joka kehittää uudentyyppisiä puukomposiittituotteita.

Esitys / Video

Riina Muilu Makela

Filosofian tohtori Riina Muilu-Mäkelä työskentelee erikoistutkijana Luonnonvarakeskus Lukessa Tampereella. Hänen tutkimuksensa aiheita ovat kasvien molekyylibiologia, genetiikka ja fysiologia. Häntä kiinnostavat uusien tuotteiden kehittäminen metsien biomassoista ja sivuvirroista sekä puumateriaalin vaikutus ihmiseen.

Esitys / Video

jokitulppo jaana

Jaana Jokitulppo toimii suunnittelupäällikkönä A-Insinöörit Suunnittelun akustiikkayksikössä. Hän on työskennellyt akustisen suunnittelun ja melualan koulutus- ja kehittämistehtävissä vuodesta 1995. Tohtoriksi 2009 väitellyt Jokitulppo on tutkinut erityisesti päiväkotien, koulujen ja vapaa-ajan ympäristöjen melua, melun vaikutusta kuuloon sekä tilojen akustisia olosuhteita. Hän on vastannut useiden kouluhankkeiden akustiikkasuunnittelusta Pohjois-Suomessa.

Esitys / Video

karjalainen markku

Tekniikan tohtori Markku Karjalainen toimii Tampereen teknillisen yliopiston arkkitehtuurin laboratorion rakennusopin professorina ja arkkitehtikoulun johtajana. Puurakentaminen inspiroi Karjalaista jo ennen puukerrostalorakentamista koskevaa väitöskirjatyötä (2002). Aiemmin hän on vetänyt työ- ja elinkeinoministeriössä valtakunnallista puurakentamisohjelmaa ja toiminut valtakunnallisen Moderni puukaupunki -hankkeen projektipäällikkönä. Karjalaisella on laaja puurakentamisen tutkimus- ja julkaisutausta.

Esitys / Video

Rami Nissema

Rami Nissema on Metsähallituksen metsätalouden tiimipäällikkö. Pudasjärven metsien lisäksi Nisseman työpaikkana on vuodesta 2011 ollut Karhukunnan korttelin toinen hirsinen toimistorakennus, Metsähallituksen Teräväpää.

romppainen seppo

Puurakentamiseen erikoistunut DI Seppo Romppainen toimii asiamiehenä hirsitalotehtaiden järjestö Hirsitaloteollisuus ry:ssä (HTT) sekä Puutuoteteollisuus ry:n erityisasiantuntijana. Sotkamosta käsin työskentelevällä Romppaisella on laaja kokemus energiatehokkaan rakentamisen suunnittelusta, energianeuvonnasta sekä yritysten laadunhallintajärjestelmien kehittämisestä.

HTH:n jäsenyritykset tuottavat yli 80 prosenttia Suomen hirsirakennuksista. Vientiin yli 40:een maahan menee noin kolmannes.

Esitys / Video

Janne Pihlajaniemi

Tekniikan tohtori, arkkitehti Janne Pihlajaniemi on rakennussuunnittelun professori ja arkkitehtuurin yksikön johtaja Oulun yliopistossa. Hän on suunnitellut useita hirsi- ja muita puurakennuksia ja ohjannut hirsirakennusten suunnittelutöitä. Hän johtaa myös Moderni hirsikaupunki –hanketta.

Esitys / Video

Ville Sormunen

Ville Sormunen on YIT Talo Oy:n Pohjois-Suomen kiinteistöpäällikkö. Sormunen vastaa YIT:n elinkaarihankkeiden ylläpidosta koko Pohjois-Suomen alueella.

Laajamittakaavaisten hirsirakennusten kanssa hän on tullut tutuksi sekä Hirsikampuksella että Hirsikartanolla. Hän tuntee molemmat kohteet jo rakentamisvaiheesta ja vastaa niiden ylläpidosta elinkaarisopimuksen mukaisesti.

Esitys / Video

jouko vaananen

Jouko Väänänen on Pudasjärven Vuokratalot Oy:n toimitusjohtaja. Väänänen on insinööri, jolla on pitkä kokemus kosteudenhallinnasta rakentamisessa ja korjaamisesta sekä yrittäjätaustaa. Modernin hirsirakentamisen makuun hän pääsi tultuaan Pudasjärvelle.

Esitys / Video

seppala pekka

Pekka Seppälä johtaa Oulun rakennusvalvontaa, joka on pitkään tunnustettu kansallisella tasolla rakennusvalvonnan kehittäjänä. Rakennusvalvonnan kehittämisessä suunta on yhä vahvemmin ennakoinnissa, ohjauksessa ja hyvässä suunnittelussa. Seppälä on aitiopaikalla seuraamassa ja parantamassa kaupunkirakentamisen käytäntöjä.

Pekka Seppälän tulo seminaariin peruuntui ja hänen aiheestaan puhuivat Seppo Romppainen ja Mikko Löf.

Korvaava esitys / Video

Eino Hekali photo

Tällä hetkellä Kontion vientijohtajana toimiva Eino Hekali on ollut mukana hirsitalojen tutkimus- ja tuotekehitystyössä sekä tuotteistamisessa yli kymmenen vuotta. Hirsitalojen hyvinvointi- ja terveysvaikutukset ovat kiinnostaneet Hekalia pitkään, ja hän on tärkeä linkki siirtämässä tutkimustietoa käytännön rakennuksiin ja hirsitalojen käyttäjille.

Video

pesonen merja

Arkkitehti Merja Pesonen on osakas ja tiimipäällikkö arkkitehtitoimisto Lukkaroinen Oy:ssä. Hän johtaa terveys- ja hyvinvointirakentamisen hankkeita (esim. Kaarisairaala, Kuopio; Dentopolis, Oulu). Nyt hän työskentelee esimerkiksi Oulun Tulevaisuuden sairaala –projektissa.

Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen Oy on yksi Suomen suurimmista arkkitehtitoimistoista. Viime vuosina painopiste on ollut terveydenhuollon tiloissa ja oppimisympäristöissä (esim. Pudasjärven Hirsikampus). Pesosta kiinnostaa puun käyttö ja hirsirakentamisen lisääminen terveydenhuollon hankkeissa.

Esitys / Video

huttu hiltunen antti

Antti Huttu-Hiltunen on pitkän linjan kaupunginvaltuutettu (Oulu, kesk.), maanviljelijä ja opettaja Ylikiimingistä. Ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnista monipuolisesti kiinnostuneen vaikuttajan luottamustoimiin kuuluu esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallituksen puheenjohtajuus.

Daniel Eriksson

Daniel Eriksson, KTM, on Kuntarahoituksen rahoituspäällikkö ja leasingrahoituksen tuoteasiantuntija. Hän toimii asiakasvastaavana noin viidessäkymmenessä kunnassa lähinnä Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja ruotsinkielisellä rannikolla.

Kuntarahoitus on kuntien, Kevan ja valtion omistama rahoituslaitos, joka tarjoaa rahoituspalveluita kuntasektorille ja sosiaaliseen asuntotuotantoon.

Esitys / Video

kuukasjarvi juha

Juha Kuukasjärvi on yrittäjä ja hotelli Iso-Syötteen omistaja. Pitkäjänteisellä työllä Kuukasjärvet ovat nostaneet Iso-Syötteen tunnetuksi myös kansainvälisesti. Matkailurakentamisessa hirsi ja puu ovat aina olleet tärkeitä sekä rakenteellisesti että tunnelman luojana. Hotelli Iso-syötellä on vasta laajennettu, ja hotellin sviitit on äänestetty maailman yhdeksi romanttisimmista yöpymispaikoista.

Video

sundqvist bror

Puutekniikan tohtori Bror Sundqvist on toiminnanjohtaja TräCentrum Norrissa Luulajan teknillisessä yliopistossa Skellefteåssä. Hän toimi aiemmin projektipäällikkönä ja yrityskehittäjänä RISE:ssä, jota voi sanoa Ruotsin VTT:ksi.

TräCentrum Norrin tavoite on vahvistaa tutkimuksen ja elinkeinoelämän välistä yhteistyötä. Jäseninä on metsä- ja puutuotealan yrityksiä, tutkimuslaitoksia ja kuntia.

Ruotsilla ja Suomella on ollut jo pitkään yhteistyötä bioalan kehittämiseksi, ja yhteistyötä tiivistetään entisestään varsinkin metsäalalla.

Esitys / Video

niskanen tommi

Tommi Niskasella on Pudasjärven yrittäjien puheenjohtajana näköalapaikka Pudasjärven yritystoimintaan. Nuoresta pitäen yrittäjyydestä innostunut Niskanen on luotsannut Pudasjärven K-Supermarketia vuodesta 2013. Aktiivinen kehittäjä uudisti kauppaa isosti tänä kesänä niin paikallisia asiakkaita kuunnellen kuin ohikulkijoita palvellakseen. Niskasta kiinnostavat kaupan ja ruuan trendit eikä riskinotto hirvitä. K-Supermarket saa lähivuosina rinnalleen uusia hirsirakennuksia.

Erkki Verkasalo

Erkki Verkasalo työskentelee puutieteen ja –teknologian tutkimusprofessorina Luonnonvarakeskuksessa. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotyön pääteemat ovat puuraaka-aine ja sen monipuolinen hyödyntäminen puutuotealalla, jatkojalostuksessa ja puurakentamisen ja asumisen ratkaisuissa sekä puunkäytön ja liiketoiminnan tukeminen toimialan arvoketjuissa, erityisesti pk-yrityksissä.

Esitys / Video

Petri Heino

Petri Heino on puurakentamisen ohjelman päällikkö ympäristöministeriössä. Puurakentamisen ohjelma jatkuu vuoden 2021 loppuun. Heino on toiminut aiemmin puun käytön kehittämiseksi alan edunvalvonta- ja menekinedistämisjärjestöissä sekä koulutusorganisaatioissa.

Video

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland