EN | RU | FI

Villiruuan saatavuuden kehittäminen Koillismaalla

Hankkeen tärkeimmät lähtökohdat ovat Pohjois-Pohjanmaan elintarviketalouden strategia, Koillismaan elintarvikealan kasvuohjelma ja Pudasjärven kaupungin strategia. Villiruualla on jo olemassa paikallisesti hyvä brändi, jota olisi kyettävä entisestään vahvistamaan. Alueen raaka-aineet ovat peräisin sertifioiduista luomumetsistä, ne ovat puhtaita, turvallisia ja maukkaita, joten lähtökohdat alan kehittymiselle ovat hyvät. Hankkeessa hyödynnetään ja edelleen vahvistetaan Kuusamo Lapland Wild Food ja Taivalkoski Wild Food rekisteröityjen tavaramerkkien tunnettuutta ja elintarvike-, kauppa- ja matkailutoimialojen yhteistyötä.

Tällä hetkellä luonnontuoteala ei pysty vastaamaan kysyntään, jota keruutuotteita kohtaan olisi. Tähän on tunnistettu suurimmaksi syyksi toiminnan ammattimainen organisoimattomuus koko tuotantoketjun pituudelta metsästä lopputuotteeksi asti. Suurimpina haasteina ovat osaavien ja aktiivisten kerääjien puute sekä tilaongelmat tuotteiden vastaanotossa ja säilytyksessä. Kehittämiskohteeksi on tunnistettu myös tuotteiden jäljitettävyys ja sen todentaminen, jolla koetaan olevan suurempi merkitys kuluttajalle kuin esimerkiksi luomulla.

TAVOITTEET

Hankkeen yleisenä tavoitteena on vahvistaa Koillismaan paikallisen villiruuan alkutuotantoa ja raaka-aineen saatavuutta jalostajille, kauppiaille, ravintoloille ja kuluttajille. Villiruuan kysyntä ylittää tällä hetkellä tarjonnan, mutta epätasainen ja liian vähäinen raaka-aineen saanti muodostaa pullonkaulan tuotannon lisäämiselle ja alan kehitykselle. Erityisesti kaupat ja ravintolat haluaisivat hyödyntää enemmän paikallista raaka-ainetta, jos sitä vain olisi saatavilla. Villiruokaan perustuvan liiketoiminnan kasvattamiseksi on siten ensisijaisen tärkeää lisätä raaka-aineen tuotantoa ja saatavuutta.

Ongelmat raaka-aineen saatavuudessa perustuvat pitkälti keruutuotealan harrastajamaiseen luonteeseen ja siten ammattimaisen toimintakulttuurin puutteeseen. Alueen villiruoan alkutuotantoa ja raaka-aineen keruuta vahvistetaan sekä tasaisen ja luotettavan saannin myötä kasvatetaan villiruokabrändin tunnettuutta. Lisäksi edistetään alueen työllisyyttä sekä yritysten edellytyksiä tuottaa tuotteita kansainvälisille markkinoille. Lähtökohtana on raaka-aineen riittävyyden turvaaminen, jotta myös liiketoiminnallisesti kannattavalle jalostukselle ja kaupalle on edellytyksiä.

TOIMENPITEET

Hankkeen toimenpiteissä keskitytään muun muassa poimijoiden koulutuksen ja keruun ammattimaiseen organisointiin, keruutuotteiden vastaanoton, säilytyksen ja jakelun kehittämiseen sekä sähköisten toimintamallien suunnitteluun. Lisäksi suunnitellaan mahdollisesti muita käytännön toimintaa tukevia toimintamalleja kuten elintarviketaloa ja erilaisia rahoitusmalleja.

Lopputuotteiden arvoon vaikuttavat myös erilaiset laatutekijät. Niillä on merkitystä myös brändin kehittämisen kannalta. Tällaisia laatutekijöitä ovat muun muassa tuotteiden jäljitettävyys ja sen todentaminen sekä tuoteturvallisuus, joiden kehittämiseen hanke toimenpiteillään myös paneutuu.

MUUTA

Pudasjärven kaupunki toteuttaa hanketta yhteistyössä Naturpolis Oy:n kanssa, joka on hankkeen päätoteuttaja. Hankkeen toimenpiteitä tehdään kolmella eri paikkakunnalla (Kuusamo, Taivalkoski ja Pudasjärvi). Hanketta rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan liitto AIKO –rahoituksella (Alueelliset innovaatiot ja kokeilut), joka on osa Suomen hallituksen ”Kilpailukyvyn vahvistaminen elinkeinoelämän ja yrittäjyyden edellytyksiä parantamalla” -kärkihankkeen toimenpiteitä. Hanke toteutetaan ajalla 15.5 - 30.11.2018 ja siihen on palkattu 50 % työajalla toimivat projektipäälliköt sekä Pudasjärvelle että Kuusamoon, jotka molemmat aloittivat työnsä 4.6.2018 (yhteystiedot alla).

Projektipäällikkö, Pudasjärvi
Sonja Kinnunen

Projektipäällikkö, Kuusamo ja Taivalkoski
Juho Tahkola

Villiruuan saatavuuden kehittäminen Koillismaalla -hankkeen Pudasjärven tilaisuuksista ja toiminnasta tiedotetaan mm. Pudasjärven kaupungin nettisivuilla ja Facebook -sivuilla.

Kaupunki-info

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland