EN | RU | FI

Turveporo

eakr vipuvoimaa 2014 2020ely luonnonvarakeskusturveruukki

Turveporo-hankkeen tavoitteena on selvittää käytöstä poistettujen turvetuotantoalueiden uutta käyttöä porojen laidunalueena Pohjois-Pohjanmaalla. Hanke toteutetaan Luonnonvarakeskuksen koordinoimana yhteistyössä Kiimingin ja Kollajan paliskuntien, turvetuotantoyhtiöiden Vapo Oy:n, Turveruukki Oy:n sekä Pudasjärven kaupungin kanssa.

Merkittävä osa turvetuotantoalueista on ollut alun perin porojen kesälaidunaluetta. Turvepintojen kasvittuminen poron ravintokasveilla palauttaa laidunalueita porotalouden käyttöön ja tukee monella tavoin poroelinkeinon menestymistä.

Hankkeen kohteena olevat suot, Leväsuo ja Latvasuo, ovat olleet ennen turpeennostoa porojen luontaista laidun- ja ruokailualuetta. Perinteisesti turvetuotantoalueiden uusi käyttö on ollut metsittäminen ja puuntuotanto, maatalous tai kosteikkojen perustaminen. Ne eivät kuitenkaan ole porojen laiduntamisen kannalta parhaita vaihtoehtoja. Kun turpeen tuotanto on päättynyt, on uutta käyttöä suunniteltaessa luontevaa ottaa huomioon porojen elinympäristön vaatimukset, ennen muuta ravinto.

Laidunnuksen kannalta keskeistä on, että tuotannosta vapautuville alueille saadaan palautettua sellaista suokasvillisuutta, jota poro käyttää ravinnokseen luontaisesti. Poron ravinnoksi sopivien suokasvien ympäristövaatimukset ja erityisesti niiden ’viljeltävyys’ turvepinnoilla eivät ole tiedossa.

Tässä projektissa selvitetään kolmen porolle tärkeän suolla esiintyvän luontaisen ravintokasvin (tupasvilla, raate ja järvikorte) siirtämistä ja siirteiden menestymistä tuotannosta poistuvien soiden turvepinnoilla. Luonnonkasvien vertailuksi seurataan myös kahden rehukasviseoksen menestymistä ja kasvua sekä turvepinnan luontaista kasvittumista. Lisäksi hanke tuottaa kokemusta itse siirtotyön toteutuksesta.

Hanke on kaksivuotinen ja se alkoi kesäkuussa 2017. Syksyn 2017 aikana toteutettiin suokasvien siirto Leväsuolla ja Latvasuolla. Kasvien siirto tehtiin marraskuussa lumen jo tultua maahan. Siirtäminen on hyvä ajoittaa mieluummin lepokauteen kuin kasvukauteen. Toiseksi varsinkin Latvasuolla maa oli niin märkää, että koneiden kulun helpottamiseksi odoteltiin maan jäätymistä. Keväällä roudan sulettua viimeistellään koealojen merkinnät, kylvetään rehukasvit, aloitetaan pohjaveden pinnan seuranta ja tehdään ensimmäiset havainnot kasvien peittävyydestä. Osa koealoista aidataan poron laiduntamisen estämiseksi koealoilla. Seuraavan kahden kesän aikana (2018 ja 2019) seurataan kasvien menestymistä ja leviämistä siirron jälkeen. Kasvien menestymisessä tutkitaan myös maan märkyyden (vedenpinnan läheisyyden) vaikutusta tulokseen.

Yhteyshenkilö

Hannu Hökkä
erikoistutkija, Luonnonvarakeskus
p. 029 532 4528
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Kaupunki-info

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland